Konsultativna služba za pacijente koji su kandidati za prostetektomiju

 

Napisao  Humanitas Vesti   2-og maja 2016 u Naši doktori

Pravovremeno uočavanje bolesti kao i opseg dostupnih metoda lečenja, rešavanja nesuglasica i sumnji koje bi mogle postojati kod pacijenta uz istovremeno kreiranje komfornih uslova okruženja od vitalnog su značaja u našoj ustanovi.  Sve navedene stavke predstavljaju ciljeve Odeljenja za urologiju na čelu sa Prof. Giorgio Guazzoni-jem. Konsultativna služba počela je sa radom 1-og Aprila I namenjena je pacijentima koji su kandidati za prostaktektomiju.

 

 

Šta predstavlja konsultativna služba za pacijente koji se podvrgavaju prostatektomiji?

Humanitas je prvog aprila uključio u redovan protokol konsultativnu službu za pacijente koji su kandidati za robot-asistiranu  prostatektomiju (hirurško uklanjanje prostate). ‘’ Naš cilj – navodi Prof.Guazzoni – jeste da omogućimo pacijentima mesto gde mogu razrešiti sve postojeće sumnje.  Mesec dana pre planiranog operativnog zahvata, pacijent se poziva radi upoznavanja sa hirurgom, medicinskim sestrama i ostalim osobljem od značaja u celokupnom bolničkom toku. Od značaja su i osobe zadužene za rehabilitaciju pelvične funkcije kao i androlog zadužen za muške reproduktivne funkcije. Pacijent mora biti upoznat sa dve česte problematike nakon operativnog zahvata, a to su urinarna inkontinencija i snižena seksualna funkcijav (libido).’’

 

Kako su protekle inicijalne sesije?

Prvu konsultativnu sesiju pohađalo je 12 pacijenata, uz prisustvo svojih partnera koja je održana uspešno u maju. Dr. Gian Luigi Taverna i dr.Nicolo Buffi (urolog)  ukazali su na specifične osobenosti udružene sa robot-asisitiranom prostatektomijom. Dr. Luisa Pasini, u kolaboraciji sa Diego Zizzi i Marijom Fantacci (2 medicinske sestre u istom timu) posvetile su svoje vreme objašnjavajući  praktične aspekte hirurške procedure (‘’od mesta insercije katetera sve do izbora  bolničke garderobe, preoperativno uklanjanje malja’’). Dr. Massimo Lazzeri predstavio je Moniku Pezenti, fiziklanog terapeuta, koji će objasniti faze rehabilitacionog procesa (uz primenu postoperativnih pelvičnih vežbi). Dr. Mauro Seveso izneo je stavove iz androgenološke oblasti. Nadalje,  pacijent koji je skoro podvrgnut prostatektomiji govorio je o svom iskustvu u Humanitas-u.  Na kraju programa, iznet je govor posvećen auditorijumu: ‘’ Tokom programa vladala je prijatna atmosfera – objašnjava Prof. Guazzoni – koja pomaže u rušenju barijera između lekara i pacijenta. Cilj konsultativne službe – zaključuje professor – jeste pružanje visoko kvalitetne medicinske usluge i pre bolničkog prijema , rešavanje bilo kakvih nedoumica koje mogu postojati radi uspostavljanja poverenja između medicinskog tima zaduženog za specifičnog pacijenta.’’