Kontrolni pregled: Muškarac stariji od 50 godina

 

Koga bi trebalo podvrgnuti kontrolnom pregledu?

Svaka individua može se podvrgnuti medicinskom kontrolnom pregledu. Preporuka je da se muškarci stariji od 50 godina podvrgnu redovnim kontrolama, u cilju poboljšanja i održavanja zdravog načina života.

 

Zašto se savetuju kontrolni pregledi?

U današnje vreme, ljudsko telo izloženo je konstantnom pritisku i intenzivnom, kao i stresnom načinu života. Kontrolni (periodični) pregledi predstavljaju najefikasniji način da osobe spoznaju realno stanje sopstvenog organizma kao i da preveniraju potencijalna stanja i oboljenja. Nadalje, kontrolni pregledi omogućavaju procenu kompletnog zdravstvenog statusa u  roku od nekoliko minuta i pružaju mogućnost praćenja stanja pacijenta u slučaju postojanja bilo koje patologije.

Visoko stručan kadar Humanitas-a  u prijatnoj atmosferi, kreiraće individualni program daljih lekarskih pregleda u cilju praćenja i lečenja pacijenta. Pacijent će biti pregledan od strane odgovarajučeg lekara specijaliste koji će mu omogućiti uvid u rezultate pregleda i pružiti neophodne informacije u vezi sa daljim planom u vezi sa njihovim zdravstvenim stanjem.

Budući da je adekvatna komunikacija između ordinirajućeg lekara i pacijenta ključna za pozitivan ishod pregleda i potencijalnog lečenja, cilj Humanitas –a podrazumeva kompletan uvid pacijenta, kao I članova proodice,  u njegov zdravstveni status kao i u dalji plan terapeutskog pristupa.

Idealne osobine kvaliteta I visoke stručnosti lekara specijaliste Humanitas-a

Lekari mentori i posvećeno medicinsko osoblje

Sveobuvatan uvid u pacijentovo zdravstveno stanje kroz sumaciju rezultata dobijenih anamnezom i kliničkim ispitivanjima, kooperativnost I multidisciplinarni pristup.

 

Kada je najoptimalnije podvrći se kontrolnim pregledima?

Svaka osoba može se podvrgnuti medicinskim kliničkim pregledima tokom bilo kog dana u nedelji, od ponedeljka do petka.

 

Šta podrazumeva kontrolni pregled?

Laboratorijski pregledi:

Kompletan ultrazvuk abdomena: Pomoću ultrazvučne sonde, radiolog može steći uvid u stanje organskih sistema i krvnih sudova lociranih u abdomen.

Test opterećenja ergometrom: upotrebom elektrokardiograma, ordinirajući lekar snima stanje električne aktivnosti srca pre, tokom i nakon primene fizičkog napora na ergometru (slično vožnji bicikla)

Analiza krvi: uzorak pacijentove venske krvi može doprineti u proceni stanja glavnih organa i organskih sistema usled pružanja korisnih infromacija o glavnim funkcijama organizma

Pacijent takođe može izabrati lekara po ličnom nahođenju,pored onih specijalista zaposelnih u Humanitas-u.

Prijemno odeljenje podrazumeva personalizovan prostor gde osoblje ustanove pruža sve neophodne informacije neophodne za adekvatnu adaptaciju pacijenta i osećaj komfora ( bolnička garderoba dizajnirana da olakša vizite i medicinske preglede, kao i dostupnost neohodnim infromacijama).

Lekar sprovodi  prvu (inicijalnu, jutranju) vizitu i na osnovu zdravstvenog stanja pacijenta u trentku pregleda, ordinira dalje dijagnostičke  analize i odgovarajuću terapiju.

 

(*) Test mokraćne kiseline, Kompletan pregled mokraće, Alanin aminotransferaze GPT, HVC antitela, Australia antigen test, aspartat aminotransferaza GOT, ukupni holesterol, HDL holesterol, LDL holesterol, kreatinin, kompletan pregled krvne slike + broj trombocita, gamaglutamil transpeptidaza, glikemija,tireoidno stimulirajući hormone tireotropin, protrombinsko vreme, parcijalno tromboplastinsko vreme, trigliceridi, brzina sedimentacije, prisustvo okultne (skrivene) krvi u stolici, prostate specifičan antigen test, serumski nivo kalcijuma, neorganski fosfat, test alkaline fosfataze.