Kontrolni pregled: Procena načina životnog stila

 

Kome je ovaj vid pregleda namenjen?

Redovna fizička aktivnost i zdrav način ishrane omogućavaju individui dobro opšte zdravstveno stanje što može znatno umanjiti verovatnoću nastanka oboljenja kao što su karcinom, srčani infarct, hipertenzija, dijabetes, gojaznost, funkcionalni poremećaji i osteoporoza.

Humanitas Laboratorija kreirana je sa posebnim ciljem za osobe oba pola koje su zainteresovane da poboljšaju svoj način života prema ličnim potrebama,a na osnovu i najmanjih svakodnevnih simptoma (kao što su malaksalost, osećaj teskobe, promena u telesnoj težini, poremećaji raspoloženja, sna, premenopauzalni simptomi  itd). Poboljšavajući efikasnost i fizičku kondiciju,  i najsuptilniji znaci i simptomi mogu se umanjiti u narednih nekoliko godina kao i sam rizik od nastanka hroničnih oboljenja. Tim postupcima prevashodno se utiče na poboljšanje kvaliteta i produživanje života.

 

Zašto je korisno podvrći se ovom tretmanu?

Redovnom fizičkom aktivnošću i održavanjem konstantne telesne težine, inividua može znanto poboljšati funkcionalnu aktivnost organizma ( pre svega metaboličke, hormonalne, imunloške i neurokognitivne sposobnosti) i održati visoku svakodnevnu efiaksnost organizma I opšte zdravtsveno stanje. Opšta zdravstvena  kondicija je relativan pojam koji podrazumeva maksimalno poboljšanje fizičkih, mentalnih i socijalnih aspekata svakodnevnog života sa ciljem poboljšanja kvaliteta života. Pregled obuhvata procenu životnog stila jedinke (detaljnije ispitivanje načina ishrane, fizičke aktivnosti, konzumiranja cigareta, nivoa izloženosti stresu i procenu rizika za nastanak kardio-metaboličkih i neoplastičnih poremećaja) od strane visokospecijalizovanih stručnjaka. Ovo vid pregleda vrši se u cilju otkrivanja individualčni kritičnih tačaka organizma baziranih na osnovu nutritivnih potreba i nivoa fizičke aktivnosti.  Primarni cilj je postizanje najoptimalnijeg opšteg zdravstvenog statusa i kondicije.

Kada se pregled vrši?

Ovaj individualni vid pregleda dostupan je u Humanitas Lab petkom.

 

Zašto je neophodno podvrći se ovom pregledu?

Individualni pregled podrazumeva:

Blood test: a sample of an individual’s blood taken via vein to help evaluate the main organs and provide useful information as to their function within the body.

Elektrokardiogram:  Ispitivanje električne aktivnosti srčanog rada sa ciljem procene električne srčane aktivnosti.

Procena načina života od strane specijaliste

Merenje indeksa telesne težine

 

(*) Ispitivanje takođe podrazumeva redovno praćenje uz tehnićku podršku, kao i davanje saveta na daljinu (telemonitoring).

(*)  Kompletna krvna slika + Trombociti, glikemija, ukupni holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, aspartat aminotransferaze GOT, GPT, alanine aminotrasnferaze.