Korišćenje EDGE sistema u radiohirurgiji

 

EDGE sistem predstavlja poslednji novitet u svetu linijski akceleratora. Novi EDGE akcelerator namenjen je obavljanju klasičnih procedura koje se koriste u radiohirurgiji – stereotaktična radioterapija i radiohirurgija visoke preciznosti. Zahvaljujući unapređenim performansama, EDGE akcelerator može u roku od samo nekoliko minuta proizvesti visoko frekventni radijski zrak i njime precizno uništiti sve ćelije tumora. Visokom preciznošću akcelaratora osigurava se što manja šteta na okolna tkiva i organe, i pacijentima omogućava brz postoperativni oporavak. Kratko trajanje procedure umanjuje rizik od ozračavanja pacijenta štetnim radioaktivnim zracima i povećava stopu uspešnosti radiohirurških procedura.

Istraživačka bolnica Humanitas je prvi centar u Italiji i treći centar u celom svetu koji koristi EDGE opremu i tehnologiju.

 

Kako EDGE funkcioniše?

EDGE akcelerator vrši tretmane korišćenjem VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) tehnike – u prevodu terapija volumetrijski podešenim lukom. EDGE akcelerator takođe ima dodatnu FFF (Flattening Filter Free) funkciju kojom se obezbeđuje najbrža generacija visoko frekventnih zraka do sad. Zahvaljujući ovim karakteristikama, novi EDGE akcelerator predstavlja idealno rešenje za procedure koje zahtevaju izuzetan nivo preciznosti i snagu radijacije, kao na primer radiohirurgija i frakciona stereotaktična radioterapija.

Ovaj akcelerator dolazi sa ugrađenim EDGE sistemima za pozicioniranje i ima vrlo napredne sisteme za verifikaciju. EDGE akcelerator sadrži novi sistem kojim se identifikuje u prati telo i pokreti pacijenta prilikom trajanja terapije. Ovaj OSMS (Optical Surface Monitoring System) sistem osigurava preciznost davanja radioterapije jer podešava jačinu i modifikuje poziciju zračenja za svakog pacijenta pojedinačno. Ukoliko se kombinuje sa QFIX maskama sa otvorenim vidmin poljem, OSMS pozicioni sistem osigurava visoku preciznost i efekivnost terapije koja je neophodna za lečenje tumora poput glioma, metastaza na mozgu, malih švanoma i meningioma.

EDGE akceleratori koji se koriste u terapiji stereotaktičnog telesnog ozračavanja koriste drugi verifikacioni sistem koji se naziva Calypso. Ovaj sistem detektuje lokaciju tumora za vreme trajanja čitave sesije radioterapijom. Pre nego što se pacijent podvrgne radioterapiji, tehničari vrše inserciju malih markera veličine do jednog milimetra koji se nazivaju bikoni. Ovi markeri se ubacuju u kožu pacijenta minimalno invazvnom metodom i ne izazivaju nikakav i bol i ne ostavljaju ožiljke. Verifikacioni sistem određuje poziciju lezija u odnosu na ove markere korišćenjem elektromagnentih ’’GPS’’ signala.

Zahvaljujući neinvazivnosti i preciznosti procedura, EDGE akceleratori se mogu koristiti i za lečenje raka pluća, prostate i jetre.

 

Koje vrste tretmana se mogu vršiti korišćenjem EDGE sistema za radiohirurgiju?

Faza pre početka tretmana se sastoji od sledećih koraka:

 • Priprema i prilagođavanje sistema imobilizacije (termoplastične maske za glavu)
 • Insercija markera, odnosno bikona
 • Rađenje simulacije CT, MRI i PET skeniranja kako bi se dobila celokupna slika pacijenta i prilagodio tretman

Ova početna faza traje nekoliko minuta i podrazumeva mirno sedenje pacijenta tokom celog trajanja. Nakon procedure pacijent odlazi iz bolnice i nastavlja sa normalnim dnevnim aktivnostima.

 

Koje su prednosti korišćenja EDGE sistema radiohirurgije?

Prednosti korišćenja EDGE sistema u odnosu na klasičnu radiohirurgiju su:

 • Visoka preciznost terapije radijacijom
 • Brzo isporučivanje koncentrovanih doza radijacije
 • Smanjena mogućnost pomeranja mete radijacije
 • Veća udobnost pacijenta
 • Mogućnost praćenja pozicije tumora ili lezija u realnom vremenu

 

Koje vrste tumora se mogu tretirati korišćenjem EDGE sistema?

Tumori koji se mogu lečiti korišćenjem EDGE sistema radiohirurgije su:

 • Tumori na mozgu – gliome, male neurome i meningome
 • Metastaze na mozgu
 • Rani stajumi raka na plućima
 • Rak prostate
 • Primarni i sekundarni tumori na jetru

 

Kako se određuje da li je EDGE sistem pogodan za lečenje pacijenta?

Specijalista za radioterapiju i radiohirurgiju određuje metod lečenja nakon:

 • Individualnih konsultacija sa pacijentom
 • Uzimanja zdravstvene istorije pacijenta
 • Procenjivanja kliničke slike i studije rezultata CT, MRI i PET skenera