Koronarna angiografija

 

Šta je koronarna angiografija?

Koronarna angiografija je radiološko ispitivanja koje prikazuje slike koronarnih arterija i krvnih sudova koje okružuju srca i odvode krv do srčanog mišića. To je dijagnostička procedura koja se sprovodi kroz uvođenje nekog kontrastnog agensa u krvi, što čini koronarnih arterija vidljive na mašinu. Koronarna angiografija podrazumeva uvođenje katetera, jedna tanka, fleksibilna cev, koja se stavi u krvnim sudovima do tačke gde se mora osloboditi kontrastni materijal. Zahvaljujući unapređene digitalne tehnologije sada je moguće dobiti slike funkcije cirkulacije sa smanjenom upotrebom kontrasta.

 

Koja je svrha koronarne angiografije?

Koronarna angiografija je ispitivanje koje se koristi za procenu srčane funkcije. On određuje da li su koronarne arterije normalne (prohodnost) ili je blokiran od ugrušaka, sužavaju (stenoze) ili postoje plakovi holesterola (ateroma).

 

Ispitivanje se preporučuje kada pacijent ima:

• Bol u grudima (angina pektoris) ili anginalnu bol u ruci

• Genetski defekt od rođenja (kongenitalna bolest srca)

• Defekti u srčanom zalisku

• Otkazivanje srca

• Trauma

 

Angiografija prethodi operaciju. Štaviše, može prethoditi ili biti povezana sa angioplastikom, koja podrazumeva uvođenje stenta za vraćanje protoka krvi u blokiranom sudu. Korisno je procenu mogućih komplikacija hirurgije. Još jedna dijagnostička metoda je da se prate rezultati intervencije (praćenje) kao u slučaju bajpasa.

 

Standardna priprema

Koronarna angiografija ne zahteva nikakve posebne pripreme i izvodi se na prazan stomak i u bolničkim uslovima.

 

Koji pacijenti mogu da rade koronarnu angiografiju?

Kontrast materijal može izazvati alergijske reakcije ali je procenat tih reakcija veoma nizak. U svakom slučaju, stručnjaci će dati konkretna i odgovarajuća uputstva. Generalno, stručnjaci su posebno oprezni u pogledu statusa žena u reproduktivnom dobu.

 

Da li je koronarna angiografija bolna ili opasna?

Koronarna angiografija je invazivna metoda ispitivanja, međutim, upotreba sve naprednije tehnologije značajno smanjuje rizike. Bol zbog injekcije kontrastnog materijala ili katetera je minimiziran lokalnom anestezijom. Pacijenti mogu da dožive osećaj toplpte nakon ubrizgavanja kontrastnog materijala.

 

Kako se radi ispit?

Koronarna angiografija se vrši kroz uvođenje katetera, uglavnom iz femoralne arterije, radijalne arterije (zglob) ili iz brahijalne arterije (lakat). Lokalna anestezija se primenjuje u trenutku ulaska katetera. Femoralne arterije je preferirana početna tačka jer je velika arterija i kateter može lakše proći kroz dilatacioni sistem bez potrebe da se izoluje arterija i potom šeče koža. Onda ide do srca i kateter je postavljen na početku koronarne arterije. Kontrastni materijal se zatim ubrizgava u kateter da se obezbedi bolji pogled na tok same arterije i omogućava vizualizaciju bilo kakvih prepreka. Vizuelizacija samog postupka se prati na ekranu. Kada je kateter uklonjen, lekari moraju izvesti butnu kompresiju arterije da se zaustavi protok krvi i omogući formiranje ugruška koji zatvara mali ulazni otvor pomoću elastičnog zavoja. Pacijent je otpušten u roku od 24 sata.