Krioprezervacije oocita kao preventivna mera

 

Krioprezervacije oocita kao preventivna mera (drugi naziv je “socijalno zamrzivanje”) može biti definisan kao tretman za budući infertilitet. To je aplikacija tradicionalnih tehnika krioprezervacije ženskih gameta (jaja), koja je sada utvrđen I bezbedan process. Ove gamete su sačuvane za buduće procedure medicinke asistirane prokreacije ako pacijenti ne mogu spontano zatrudneti. Indikovano je i zahtevano od žena koje žele da održe fertilitet I potraže trudnoću kasnije u životu, kada mogu imati određene poteškoće da ostanu trudne prirodno ili pretrpe smanjen fertilitet.

Štaviše, prezervacija fertiliteta je ponuđeno onim ženama koje moraju da idu na hemoterapiju ili radioterapiju za rak karlice, ili tretmanske intervencije I rasturanje priveska koje trajno oštete reproduktivni kapacitet. Na kraju, takođe je indikovano u slučajevima rane menopauze.

 

Šta je “socijalno zamrzivanje”?

Mogućnost buduće trudnoće zahvaljajući krioprezerviranim oocitima zavisi od broj I kvalitet oocita koji su preuzeti. Generalo, ovi faktori su zbog godina I ovarijalna rezerva pacijenta u momentu uzimanja.

Oboljenja kao što su dijabetes ili visok krvni pritisak ne isključuju mogućnost da probaju asistirane reproduktivne tehnologije, ali bi trebalo da se oprezno prati.

 

Kako se radi krioprezervacija?

Krioprezervacija je finala etapa artikulisane procedure koja se obavlja većinom u ambulantnim uslovima, koja se završi sa uzetim jajima i ambulantornim tretmanima kao što su:

  • Preliminarna ispitivanja uključujući hormonski esej ovarijalne rezerve I transvaginalnim ultrazvukom u menstrualnoj fazi sa merama ovarijalne zapremine i broj antralnih folikula
  • Indukcija I monitoring ovulacije. Ženi je data hormonska terapija subkutanim injekcijama, koje dozvoljavaju istovremenu maturaciju više folikula. Serijalni transvaginalni ultrazvuk se koristi da se oceni veličina I broj folikula I hormonski esej plazma estradiola I progesterona.
  • Povlačenje oocita. Procedura se vodi transvaginalnim ultrazvkom I analgezijom ili sedacijom.

 

Koje su prednosti ili nedostaci socijalnog zamrzivanja?

Socijalno zamrzivanje daje mogućnost trudnoće u različitim vremenskim periodima koristeći sopstvene gamete koje su sačuvane krioprezervacijom. Trenutno, mnoge naučne studije su uzele u obzir hiljade slučajeva I naveli kako je procedura apsolutno bezbedna I rezultati uspešni, čak I posle dužeg vremenskog perioda.

Sa druge strane, tretman zahteva da žene krenu sa hormonskom terapijom da stimuliše ovulaciju sa minimalnim nuspojavama uključujući rizik sindroma ovarijalne hiperstimulacije.

 

Da li je tretman bolan i/ili opasan?

Kao svi procesi tretmana, od odluke da prenesete embrion u uterus, koja je rezultat fertilizacije oocita, su većinom bezbolne.

Uzimanje uzorka se tipično radi pod sedacijom ili analgezijom sa minimalnim komplikacijama. Rizik anestezije je mali zbog prisustva kompetentnog tima anesteziologa i pod takvim uslovima je ispod 0.24%.

Faza ovarijalne stimulacije uključuje efekte koje imaju veze sa regrutovanjem sintetskih hormona koje variraju od  blage retencije vode do umerenog bola u adneksalnih sedišta.

Sindrom ovarijalne hiperstimulacije je stanje koje se retko dešava i povećava veličinu jajnika u zavisnosti od nivoa ovarijalne stimulacije; može biti udruženo sa upalom abdomena, i alteracijom određenih hematoloških parametara, i u ozbiljnim situacijama, hospitalizacijom (<1% u našem iskustvu), ali je češće kod žena koje, posle stimulacije sa prevelikim odgovorom i sledećim transferom embriona, postignu trudnoću. Trenutno protokol uključuje adekvatni aplicirani stimulus da se minimizira ovaj događaj.

Skorašnja introdukcija specijalnih olovaka za individualnu administraciju gonadotropina je olakšalo terapiju i povećalo saradnju pacijenata.

 

Kontrola

Kolekcija oocita prosečno traje oko 15 minuta. Pacijent se drži na posmatranju i pušten nakon par sati. Tokom otpusta, preporučeno je da pacijent ode sa članom rodbine. Štaviše, savetovano je da ostanete da se odmorite barem do sledećeg jutra.