Mitohondrijalna antitela

 

Šta  su mitohondrijalna antitela?

Mitohondrijalna antitela (AMA ili anti-mitohondrijalna antitela) su antitela usmerene protiv antigena unutrašnje membrane mitohondrije. Između 95 i 98 procenta pacijenata sa primarnom bilijarnom cirozom (PBC) imaju auto antitela u krvi koji reaguju na unutrašnje postave mitohondrije. Ova auto antitela se zovu anti-mitohondrijalna antitela (AMA). Mitohondrija je energija koja je prisutna u našim ćelijama, ne samo ćelije žučnih vodova ili jetre. Mitohondrija koristi kiseonik koji se nosi u krvotoku iz pluća kao gas da se generiše energija. Mitohondrijalna antitela vežu se za antigene proteina koji se nalaze u multienzimskim kompleksima, ili pakovanja enzima, koja su među unutrašnje postave mitohondrije. Ključna hemijska reakcija potrebna za život su veoma bitni multienzimski kompleksi. Ovo su poznati kao multienzimski kompleski koji su napravljeni od više enzimskih jedinica.

Ova mitohondrijalna antitela reaguju specifično protiv komponente multienzimskog kompleksa poznatiji kao E2. U pacijentima koji imaju primarnu bilijarnu cirozu (PBC), ova mitohondrijalna antitela reaguju sa E2 komponentom od jednog od multienzima koji su poznati kao piruvat dehidrogenazni kompleks (PDC).

 

Zašto merimo nivoe mitohondrijalnog antitela?

Prisustvo mitohondrijalnih antitela u krvi ili serumu ljudskog bića, može da bude indikacija prisustva i/ili potencijale da se stvori autoimuna bolest koja se zove primarna bilijarna ciroza (PBC). PBC normalno stvara ožiljke na tkivu jetre u telu, i većinom ograničen u sistemu drenaže žučnih vodova.  Posotoje mnogi indentifikovani antigeni koji su udruženi sa mitohondrijalnim antitelima; M1 – kardiolipin, M2 – granski lanac alfa keto kiselina dehidrogenazni kompleks, M3 – spoljašna mitohondrijalna membrana, M4 – sulfit oksidaza, M5  – spoljašna mitohondrijalna membrana, M9-glikogen fosforilaza.

Antitela protiv ovih specifičnih antigena su udružena sa velikim brojem oboljenja, antigeni M2, M4, M8, i M9 su udruženi sa primarnom bilijarnom cirozom, dok M2 povezana sa autoimunim hepatitisom, M3 je povezan sa lupusom erythematous izazvan lekovima, M1 sa autoimunim hepatitisom, M6 sa hepatitisom izazvan lekovima, M7 sa kardiopatijom i miokarditisom, M5 sa sistemskim lupu erythematous, nediferenciranom kolagenozom i autoimunom hemolitičkom anemijom. Treba navesti da ove asocijacije nisu potpuno specifične i ne treba zavisiti isključivo od njih za dijagnozu.

Primarna bilijarna ciroza je primarno prisutna i viđena kod srednjovečnih žena, i u ovakvim pacijentima koji imaju udružena autoimuna oboljenja. Kod akutne insuficijence jetre, mitohondrijalna antitela se mogu naći protiv svih glavnih antigena jetre kao što su; piruvat dehidrogenaza, E2 podjedinica, granski lanac 2-okso-kiselina dehidrogenaza, i 2-okso-glutarat dehidrogenaza.

 

Standardna priprema

Uzorak se uzima ujutru u bolnici. Ne postoje specijalne pripreme koja su potrebna za test. Doktor može savetovati i preporučiti ako trebate da ne jedete pre uzimanje krvi. Obavezno obavestite lekara ako uzimate bilo koje lekove pre uzimanja uzorka jer neki lekovi mogu uticati na rezultate.

 

Da li je pregled bolan ili opasan?

Pregled nije ni opasan, ni bolan. Pacijent može osetiti blago štipanje dok igla ulazi u ruku dok se vadi krv.

 

Kako se izvodi pregled?

Pregled se sastoji od običnog uzimanja krvi.