Mitraklip

 

Ovo je hirurška perkutana tehnika koje služi za popravku mitralnih nedostataka kod pacijenata sa velikom verovatnoćom za operaciju. Ova tehnika se primenjuje posebno na pacijentima sa proširenom kardiomiopatijom bilo kog porekla sa teškim oštećenjima kontraktnosti levih komora i proširenim anulusom koji prouzrokuje mitralne nedostatke. Ova tehnika zahteva butni transvenski pristup koji stavlja kateter u desni atrijum. Vodeći kateter se postavlja tik iznad anulusa mitralnog zaliska, a potom se klip unese u vodeći kateter i stavi se ispod listića mitralnog zaliska.  Klip je tada otvoren i hvata dva listića u sredinu kako bi transformisao mitralni zalizak u dvo-otvorni zalizak. Ova procedura se vrši pod opštom anestezijom pod nadzorom 3D ehokardiograma koji je nezamenljiv za uspeh ovog veoma bitnog zahvata.