Multidisciplinarni pristup lečenju Karcinoma bubrega i tromboze

 

Napisao: Humantias Vesti 8 Marta 2016 u oblasti Oboljenja i lečenje

Radikalna nefrektomija (uklanjanje kompletnog bubrega) uz istovremenu trombektomiju vene kave (uklanjanje okludirajućeg tromba vene kave) predstavlja standardnu procedure u tretmanu malignog renalnog tumora koji je invadirao renalnu venu što rezultuje nastankom tumorskog tromba. Humanitas bolnica poseduje multidisciplinarni pristup u lečenju ovog stanja kreiranjem kooperativnih medicinskih odeljenja iz različitih oblasti medicinskih specijalnosti. Prof. Giorgio Guazzoni (načelnik Urološkog odeljenja) po ovom pitanju organizovao je ujedinjenje sledećih odeljenja: Vaskularne hirurgije, Hepatobilijarne hirurgije, Kardiovaskularne hirurgije, Onkologije, kao Anesteziološkog odeljenja i Jedinice za intenzivno lečenje. Na ovu temu, razgovarali smo sa urologom Dr. Paolo Casale-om, članom medicinskog tima Prof. Guazzoni-ja.

 

Koji je najadekvatniji terapeutski pristup  kod pacijenata sa karcinomom bubrega i tumorskim trombom?

Kod oko trećine pacijenata sa rano dijagnostikovanom bolešću prisutan je metastatski karcinom bubrežnih ćelija. Osobina ovih metastatskih promena je ekstremna varijabilnost budući  das u neretko lokalizovani na atipičnim mestima kao što su pluća i kosti. Tokom rasta, tumor može penetrirati u venu kavu i uvećati se u vidu tumorskih trombusa koji se pružaju unutar vene kave. Kod oko 4-10% slučajeva, istovremeno su renalna i donja vena kava inferior zahvaćene ovim procesom.

Radikalna nefrektomija sa istovremenim uklanjanjem tumorskog trombusa najčešće je preporučeni terapeutski pristup. Tokom ove hirurške procedure, hirurg uklanja ceo oboleli bubreg, nadbubrežnu žlezdu, pripadajuće limfoglandularno tkivo kao i svaki trombus koji je doprineo začepljenju (opstrukciji)  krvnog suda. ‘’ Ekstenzivnost same hirurške intervencije – navodi Dr.Cassale – zahteva da operativni tretman bude sproveden u visokospecijalizovanoj ustanovi. Takođe podrazumeva upotrebu naprednih tehnoloških sredstava i visoku stručnost u hirurškom pristupu odgovarajuće specijalnosti. Pod ovim tipom multidisciplinarne saradnje podrazumeva se izuzetna kooperacija i stručnost  medicinskih stručnjaka iz različitih grana medicine.  Neophodno je da pacijent tokom svih kritičnih faza samog lečenja i postoperatinog toka, bude pod visokim nadzorom u bolničkim uslovima.’’ U Humanitas, radikalnu nefrektomiju sa trombektomijom pripadajuće vene kave izvodi Urološki tim pod vođstvom Prof. Giorgio Guazzoni-jem, uz asistenciju Vaskularnog, Hepatobilijarnog, Kardiovaskularnog, Nefrološkog, Onkološkog odeljenja kao i jedinice za Intenzivno lečenje sa Anesteziologijom.