Obnavljanje površine kuka

 

Kada ste mlada, aktivna osoba, koja ima artritis kuka koji se ne poboljšava pomoću tradicionalnih terapija treba razmisliti o obnavljanju površine kuka. Kao i zamena kuka, obnavljanje popravlja zglobove kako bi se ublažio bol. Samo nekoliko milimetara kosti se otkloni sa kuka, a potom se zglobovi prekriju metalnim implantima. Od najveće je važnosti iskustvo hirurga sa obnavljanjem  kuka; zato, odabir prvog hirurga je od krucijalne važnosti za uspešan ishod. Obnavljanje kuka nije za svakoga. Ali za aktivnu osobu koja ima bolove u kuku zbog artritisa, obnavljanje kuka takođe ima mnoge prednosti u poređenju sa zamenim kuka i može da dovede do povraćaja normalnog života i aktivnosti. Potencijalne prednosti obnavljanja kuka u poređenju sa THR uključuju manje uklanjanje kostiju (čuvanje kostiju), smanjenu šansu dislokacije kuka usled relativno veće veličine jabučice (što pacijentu daje anatomski tačnu veličinu jabučice), i lakšu reviju operacije za sledeće revizije do THR uređaja jer će hirurg imati na raspolaganju originalnije zalihe kostiju. Potencijalne prednosti obnavljanja kuka su prelomi vrata butne kosti (opseg 0-4%), oseptično oslabljivanje, i metalno habanje.