Otorinolaringološki (ORL) pregled uz audiometrijsko testiranje

 

Šta predstavlja otorinolaringološko ispitivanje (ORL) sa audiometrijom?

Otorinolaringološki pregled sa audiometrijskim ispitivanjem predstavlja pregled koji vrši specijalista otorinolaringolog u cilju postavljanja dijagnoze, praćenja i iskljućivanja prisustva bolesti uha, grla i nosa.

Pred pacijenata sa aktuelnim patološkim stanjima, omogućen je i pregled otorinolaringologa radi objektivne procene prisutnih simptoma, kao što je na primer tinitus, gubitak sluha, zvonjenje, konfuzija, pozicionalni vertigo, uporan bol u grlu, konstantno sniženje tona glasa, obstruiran nos bez evidentnog uzroka.

 

Šta je cilj otorinolaringološkog ispitivanja?

Otorinolarignološko ispitivanje predstavlja način dijagnostikovanja  i lečenja poremećaja navedenih organa anatomski odvojenih, ali funkcionalno međusobno povezanih. Ovaj vid ispitivanja takođe je koristan u praćenju evolucije određenih patoloških stanja i toka lečenja kod obolelih pacijenata.

 

Kako se izvodi otorinolaringološko ispitivanje ?

Na prvom pregledu, otorinolaringolog prikuplja podatke u vezi prethodne medicinske istorije i životnog stila pacijenta uključujući način ishrane, konzumiranje duvana, fizičke aktivnosti i sedanteran način života, prisutna patološka stanja, medikamentoznu terapiju i tip posla kojim se osoba bavi. To se utvrđuje palpacijom vratne regije radi isključivanja prisustva suspektnih otoka, inspekcije oralne šupljinei farinksa kao i upotrebu laringoskopa radi pregleda timpanične membrane i ušnog kanala putem otoskopa, eksploraciju donjih partija nosne šupljine, paranazalnih sinusa kao i nazofarinksa pomoću rinoskopa.

U daljem toku pregleda specijalista nastavlja ispitivanje pacijenta sa ciljem utvrđivanja osnovnog uzroka izraženih tegoba.

U slučaju potrebe, lekar će ukloniti cerumen (ušnu mast) ispiranjem vodom ili pomoću pincete. Tokom vizite, ako je potrebno, pacijent će biti podvrgnut dodatnim  pregledima, kao što je audiometrija, koja predstavlja bezbolnu metodu i traje nekoliko minuta, u cilju procene nivoa slušnog praga pacijenta. Drugi testovi uključuju ispitivanje merenja elasticiteta bubne opne i veze slušnih kostiju uha, odnosno vestibularni test za procenu pormećaja ravnoteže kod pacijenta. Ukupno trajanje celokupnog ispitivanje je oko 1 sat.

 

Da li je potrebna posebna priprema pacijenta?

Nije potrebna posebna prethodna priprema radi otorinolaringološkog ispitivanja. Savetuje se da pacijent prilikom testiranja ponese prethodnu medicinsku dokumentaciju.