PET i nuklearna medicina u onkologiji

 

Nuklearna medicina koristi izvore jonizirajuće radijacije koji još uvek nisu korišćeni za mnoge dijagnoze i terapije mnogih onkoloških bolesti. PET CT i scintigrafija su dve metode za dijagnostikovanje koje se najčešće koristi u onkologiji pošto su umogućnosti da detektuju tumor u veoma ranoj fazi.

PET CT je jedna od najnovijih metoda u dijagnostikovanju i ima mogućnost da napravi slike visoke rezolucije sa veoma detaljnim informacijama o metabolizmu. Ovo je od veoma velike važnosti u nauci o tumorima, posebno onim koji su veoma rasprostranjeni ili onim koji rastu istovremeno na više regija kao što je limfom.

Scinografija je tehnologija dijagnostike sa slikom koja se zasniva na  administraciji radiofarmaceuta. U onkologiji, ovo se sprovodi scintigrafijom kostiju što je korisno za rano otkrivanje metastaze kostiju. Postoje i druge vrste skenera, kao npr oni za somatostatske receptore, koji se koriste za ocenjivanje postojanja endokrinih tumora, kao i tiroidna scintigrafija, skener koji je najbitniji za pojavu tiroidnih bolesti, za upalne kvrge kao i za tumore.