Pregled indeksa glikemije (Test opterećenja glukoze)

 

Šta podrazumeva pregled indeksa glikemije?

Pregled indeksa glikemije ili linija saturacije oralne glukoze jeste test u cilju dijagnostikovanja dijabetes melitusa. Ovim testom  procenjuje se sposobnost ugljenih hidrata da konvertuju (razgrade) glukozu u organizmu (kako hrana povećava nivo glukoze). Merenje se obično se vrši iz 2 uzorka krvi; prvi nakon orlanog unosa glukoznog rastvora, a drugi, nakon dva sata. Nivo indeksa glikemije takođe je koristan test tokom trudnoće u cilju isključivanja gestacionog dijabetesa, kada se merenje vrši iz 3 uzorka krvi (pre, sat nakon i dva sata od unosa oralnog rastvora glukoze).

 

Koji je cilj pregleda indeksa glikemije?

Pregled indeksa glikemije omogućava doktoru identifikaciju defekata u ugljeno hidratnom metablozmu.

Kada su vrednosti izmerene glukoze u period od dva časa nakon ingestije rastvora glukoze niže od 140 mg/dL, nivo glikemije u granicama je fizioloških vrednosti. Za vrednosti u rasponu od 140 mg/dL I 200 mg/dL pacijent se svrstava u pre-dijabetesni stadijum, a kod vrednosti preko 200 mg/dL pacijentu se postavlja dijagnoza dijabetes melitusa.

Kada je u pitanju gestacioni dijabetes, vrednosti ispitivanih parametara drugačije se interpretiraju. Vrednosti ispod 92 mg/dL pre unosa rastvora glukoze, one niže od 180 mg/dL kao i vrdnosti niže od 153 mg/dL sat vremena nakon unosa oralnog rastvora govore u prilog zdravog organizma.

Od velike je važnosti praćenje ovih vrednosti pokazatelja zdravstvenog stanja pacijenta, bilo majke ili fetusa.

 

Da li su neophodne posebne pripreme pre pregleda?

Ispitivanje se vrši rano ujutru na prazan stomak.

 

Koga bi trebalo podvrgnuti  pregledu indeksa glikemije?

Kod pacijenata sa vrednostima preko 100 mg/dL, a nižim od 126 mg/dL  prilikom procene glikemijskog indeksa trebalo bi podvrgnuti merenjima nivoa glikemije pre unosa rastvora glukoze. U inicijalnoj fazi testa, vrednosti glikemije više od 200 mg/dL indikativne su za postojanje dijabeets melitusa. Ispitivanje bi takođe trebalo izvršiti kod trudnica koje poseduju visok rizik za razvoj gestacionog dijabetesa, a po savetu ginekologa.

 

Da li je merenje indeksa glikemije bolno ili opasno?

Merenje indeksa glikemije predstavlja jednostavni i neinvazivni pregled. Jedina nelagodnost može poticati od veoma slatkog mirisa rastvora glukoze, koji kod preosetljivih pacijenata dovodi do nastanka mučnine.

 

Kako se vrši merenje nivoa indeksa glikemije?

Inicijalni (prvi) test krvi određuje normalne vrednosti. Nakon toga, pacijent bi trebalo da popije rastvor glukoze sačinjen od 75 grama šećera, te se drugi uzorak krvi pošalje na analizu nakon dva sata. U slučaju ispitivanja gestacionog dijabetesa, vrši se dodatno merenje nakon još jednog časa od unosa rastvora glukoze.