Prepoznavanje i lečenje alergija

 

Ko bi trebalo da ode na ovu vrstu pregleda?

Prepoznavanje, lečenje i kontrolisanje alergijskih reakcija predstavljaju ključne korake koji će poboljšati kvalitet života ljudi koji pate od njih. Kod alergija koje nisu opasne po život, nelečenje simptoma može značajno uticati na svakodnevno funkcionisanje pacijenata. Laboratorija Humanitas istraživačke bolnice koriste savremene dijagnostičke metode i testove kako bi sa preciznošću mogli odrediti vrsta alergije i odgovarajuća terapija.

 

Zašto treba otići na ovu vrstu pregeleda?

Kako razlikovati alergijsku reakciju od simptoma obične prehlade? Da li se alergije mogu razviti kod odraslih osoba? Da li su antihistaminici najefektivnija terapija protiv alergija? To su samo neka od pitanja na koje je moguće dobiti odgovor na lekarskom pregledu.

Alergija predstavlja stanje imunološkog sistema koju karakteriše pojačana reakcija antitela na bezopasne supstance. U većini slučajeva simptomi su neprimetni i javljaju se tek u kasnijim stadijumima alergija. Zbog toga je bitno prepoznati ih na vreme kako bi se obezbedila adekvatna terapija i izbeglo nastajanje hroničnih oblika alergija.

Laboratorija Humanitas istaživačke bolnice sarađuje sa pulmolozima i specijalistima za alergije kako bi obezbedila pacijentima precizne i efikasne preglede i terapije.

 

Od čega se sastoji ova vrsta pregleda?

Prepoznavanje i određivanje alergija sastoji se od:

  • Vađenja krvi – radi se kompletna krvna slika kako bi se odredilo stanje unutrašnjih organa i uvideli problemi u njihovom  funkcionisanju
  • Prick kožnog testa – igla kontaminirana raznim alergenima se blago ubada u kožu kako bi se videlo da li postoji reakcija na određenu hranu ili druge alergene
  • Spirometrije – vrsta testa kojom se utvrđuju bolesti pluća
  • Pregled specijaliste