Primena radiohirurgije gama nožem u lečenju kavernoznog angioma

 

Primena radiohirurgije gama nožem predstavlja tehniku intrakranijalne stereotaktičke radiohirurgije. Korisna je u lečenju vaskularnih lezija kao što su kavernozni angiom.

 

Šta predstavlja radiohirurgija gama nožem u lečenju kavernoznog angioma?

Kavernozni angiom, poznat i kao kavernom, u slučaju pucanja izaziva krvarenje u moždano tkivo. U slučaju jedne  epizode krvarenja, rizik za rekrvarenjem je izuzetno nizak ( otprilike 1% godišnje od ukupnog broja obolelih osoba). Nakon sekundarnog krvarenja, rizik raste, čak i do 30% po godišnjem nivou. U slučaju da je krvarenje lokalizovano u moždanom tkivu, nastali simptomi podsećaju na arteriovensko krvarenje.

 

Kako se izvodi radiohirurgija primenom gama noža?

Pacijent je u slaboj sedaciji nakon aplikovanja lokalne anestezije, nakon plasiranja stereotaktičnog okvira radi dobijanja snimaka određenih regija mozga (MRI mozga primenom gadolinijuma, CT sken mozga). Imidžing omogućava specijaisti detaljnije planiranje same hirurške procedure. Nakon toga, pacijent sa fiksiranim stereotaktičkim ramom plasira se na krevet gama uređaja. Operativni zahvat traje od jednog do šest sati, zavisno od individualnog stanja pacijenta i ciljane regije.

 

Koje su prednosti primene radiohirurgije gama nožem u tretmanu kavernoma?

Radiohirurgija gama nožem predstavlja minimalno invazivnu procedure, koja se vrši u jednom aktu. Procedura je bezbolna po pacijenta i ne ostavlja ožiljne promene. Vrši se u ambulantnim uslovima te pacijent istog dana napušta bolnicu. (jedno dnevna hirugija).

 

Da li je primena radiohirurgije gama nožem bolna i/ili opasna metoda?

Sama procedura je bezbolna, iako pacijent može osećati bol tokom pozicioniranja četiri manje metalne igle radi stabilizacije zaštitne kacige. Intraoperativno, pacijent izvodi pokrete glave manjeg obima, bez bola ili zvuka. Udruženi rizici sa ovom operativnom procedurom su: neurološki poremećaji ( procenjeni rizik iznosi <5%), edem mozga (<5%), infekcije superficijalnih tkiva (<1%), kancer indukovan zračenjem (rizik iznosi na 10.000 u period od 5 do 30 godina).

 

Koji pacijenti su kandidati za navedenu proceduru?

Pacijenti sa kavernom manjim od 4 cm u diajmetru kandidati su za navedenu procedure. Neurohirurg ili otorinolaringolog u cilju provere postojanja indikacija za operativni pregled izvršiće kontrolni pregled.

 

Kontrolni pregled i praćenje

Rezultati operativnog lečenja nisu odmah dostupni.  Pacijent će biti informisan u slučaju  neophodnosti dodatnih ispitivanja nakon otpusta. Efekat operativnog gama zračenja može postati delotvoran tek nakon nekoliko meseci/godina. U određenim slučajevima, može postojati potreba za dodatnim lečenjem; ako tumor nastavlja proces rasta uz perzistiranje simptomatologije., bilo neposredno nakon lečenja uz prolongirani period trajanja. U tom slučaju dalje lečenje može zahtevati kombinaciju hirurgije i primenu frakcionisane radioterapije.

 

Koje su preoperativne pripreme od vitalnog značaja?

Nekoliko dana pre zakazane operacije, pacijent će biti primljen u Humanitas radi preoperativne evaluacije radi provere krvne slike, elektrokardiograma (EKG), provere slušnog aparata kao i opšteg medicinskog pregleda radi sticanja uvida u opšte zdravstveno stanje. Neophodno je da pacijent obavesti medicinsko osoblje o postojanju alergije na lekove i kontrastne agense, ili prisustvo klaustrofobije. Na dan operacije, pacijent bi trebalo da bude u pratnji članova porodice ili poznanik. Dan pre operacije zabranjeno je jesti. Veče pre zakazane operacije, pacijent bi trebalo da se okupa dezinfekcionim šamponom (hlorheksidin na primer). Takođe se ne preporučuju nošenje nakita: broševa, nakita za kosu, šminke, preparat za kosu, veštačkih noktiju. Odeća i obuća bi trebalo da bude komforna, po mogućstvu sa dugmadima ili šlicem.