Primena radiohirurgije gama nožem u lečenju meningioma

 

Primena radiohirurgije gama nožem predstavlja tehniku intrakranijalne stereotaktičke radiohirurgije. Može biti od značaja za lečenje meningioma.

 

Šta predstavlja radiohirurgija gama nožem u lečenju metastaza na mozgu?

Meningiomi su tumori koji nastaju iz dure koja obavija centralni nervni sistem. Skoro uvek su benignog karaktera, dok u manjem procentu iskazuju izuzetno visoku brzinu deobe i rasta, kao i recidiva. Simptomatologija je u direktnoj korelaciji sa mestom lokalizacije, veličinom,kao i funkcionalne uloge mozga zahvaćene procesom. Lečenje primenom gama noža omogućava da meningiomi  budu tretirani visokom dozom zračenja.

 

Kako se izvodi radiohirurgija primenom gama noža?

Pacijent je u slaboj sedaciji nakon aplikovanja lokalne anestezije, nakon plasiranja stereotaktičnog okvira radi dobijanja snimaka određenih regija mozga (MRI mozga primenom gadolinijuma, CT sken mozga). Imidžing omogućava specijaisti detaljnije planiranje same hirurške procedure. Nakon toga, pacijent sa fiksiranim stereotaktičkim ramom plasira se na krevet gama uređaja. Operativni zahvat traje od jednog do šest sati, zavisno od individualnog stanja pacijenta i ciljane regije.

 

Koje su prednosti primene radiohirurgije gama nožem u tretmanu metastaza na mozgu?

Radiohirurgija gama nožem predstavlja minimalno invazivnu procedure, koja se vrši u jednom aktu. Procedura je bezbolna po pacijenta i ne ostavlja ožiljne promene. Vrši se u ambulantnim uslovima te pacijent istog ili sledećeg dana otpušta iz bolnice.

 

Da li je primena radiohirurgije gama nožem bolna i/ili opasna metoda?

Sama procedura je bezbolna, iako pacijent može osećati bol tokom pozicioniranja četiri manje metalne igle radi stabilizacije zaštitne kacige. Intraoperativno, pacijent izvodi pokrete glave manjeg obima, bez bola ili zvuka. Udruženi rizici sa ovom operativnom procedurom su: neurološki poremećaji ( procenjeni rizik iznosi <5%), moždani udar (<1%), epileptični napadi (<5%), postoperativni bol (<5%), tromboembolijske komplikacije (>1%).

 

Koji pacijenti su kandidati za navedenu proceduru?

Pacijenti sa dijagnostikovanim meningiomima čiji rast ne prelazi 3.5 cm u dijametru.

 

Kontrolni pregled i praćenje

Rezultati operativnog lečenja nisu odmah dostupni.  Pacijent će biti informisan u slučaju  neophodnosti dodatnih ispitivanja nakon otpusta. U određenim slučajevima, deponovanje metastatskih promena može biti izrazito minimalno što otežava njihovu adekvatnu vizuelizaciju tokom MRI skena. Posledično, mogu postojati indikacije za dodatnim tretmanim gama nožem ili kombinacijom sa hirurškim pristupom ili frakcionisanom radioterapijom.

 

Koje su preoperativne pripreme od vitalnog značaja?

Nekoliko dana pre zakazane operacije, pacijent će biti primljen u Humanitas radi preoperativne evaluacije radi provere krvne slike, elektrokardiograma (EKG), provere slušnog aparata kao i opšteg medicinskog pregleda radi sticanja uvida u opšte zdravstveno stanje.Neophodno je da pacijent obavesti medicinsko osoblje o postojanju alergije na lekove i kontrastne agense, ili prisustvo klaustrofobije. Na dan operacije, pacijent bi trebalo da bude u pratnji članova porodice ili prijatelja. Dan pre operacije zabranjeno je jesti. Veče pre zakazane operacije, pacijent bi trebalo da se okupa dezinfekcionim šamponom (hlorheksidin na primer). Takođe se ne preporučuju nošenje nakita: broševa, nakita za kosu, šminke, preparat za kosu, veštačkih noktiju. Odeća i obuća bi trebalo da bude komforna, po mogućstvu sa dugmadima ili šlicem.