Primena radiohirurgije gama nožem u lečenju pituitarnog adenoma

 

Primena radiohirurgije gama nožem predstavlja tehniku intrakranijalne stereotaktičke radiohirurgije. Korisna je u lečenju primarnih tumora mozga, kao što je pituitarni adenoma.

 

Šta predstavlja radiohirurgija gama nožem u lečenju pituitarnog adenoma?

Pituitarni adenomi predstavljaju benigne tumore porekla pituitarne žlezde koja je lokalizovana na bazi lobanje i kontroliše sve hormonalne sekretorne funkcije  u organizmu, pre svega štitaste žlezde, adrenalne, gonada, rast, vida, žeđi kao i sekreciju mleka u puerperijumu. Simptomatologija je najčešće u vidu hormonskog poremećaja ili kompresije optičke hijazme.

 

Kako se izvodi radiohirurgija primenom gama noža?

Pacijent je u slaboj sedaciji nakon aplikovanja lokalne anestezije, nakon plasiranja stereotaktičnog okvira radi dobijanja snimaka određenih regija mozga (MRI mozga primenom gadolinijuma, CT sken mozga). Imidžing omogućava specijaisti detaljnije planiranje same hirurške procedure. Nakon toga, pacijent sa fiksiranim stereotaktičkim ramom plasira se na krevet gama uređaja. Operativni zahvat traje od jednog do šest sati, zavisno od individualnog stanja pacijenta i ciljane regije.

 

Koje su prednosti primene radiohirurgije gama nožem u tretmanu pituitarnog adenoma?

Radiohirurgija gama nožem predstavlja minimalno invazivnu proceduru, koja se vrši u jednom aktu. Procedura je bezbolna po pacijenta i ne ostavlja ožiljne promene. Vrši se u ambulantnim uslovima te pacijent istog dana biva otpušten iz bolnice. (jedno dnevna hirugija).

 

Da li je primena radiohirurgije gama nožem bolna i/ili opasna metoda?

Sama procedura je bezbolna, iako pacijent može osećati bol tokom pozicioniranja četiri manje metalne igle radi stabilizacije zaštitne kacige. Intraoperativno, pacijent izvodi pokrete glave manjeg obima, bez bola ili zvuka. Udruženi rizici sa ovom operativnom procedurom mogu biti defekti u funkciji pituitarne žlezde  ( negativna regulacija centra za žeđ i pogoršanje vidnih funkcija) koja zahteva supstitucionu terapiju u vidu.

 

Koji pacijenti su kandidati za navedenu proceduru?

Osnovni vid lečenja pituitarnog adenoma jeste operativni pristup, sem u posebnim slučajevima. Često adenom nije moguće kompletno ukloniti intraoperativno usled blizine  vitalnih struktura (karotidne arterije, kranijalni nervi) te u tim slučajevima pacijent sa rezidualnim tumorom predstavlja kandidata za lečenje gama nožem.

 

Kontrolni pregled i praćenje

Rezultati operativnog lečenja nisu odmah dostupni.  Pacijent će biti informisan u slučaju  neophodnosti dodatnih ispitivanja nakon otpusta. Efekat operativnog gama zračenja može postati delotvoran tek nakon nekoliko nedelja/godina. U određenim slučajevima, može postojati potreba za dodatnim lečenjem; ako tumor nastavlja proces rasta uz perzistiranje simptomatologije., bilo neposredno nakon lečenja uz prolongirani period trajanja. U tom slučaju dalje lečenje može zahtevati kombinaciju hirurgije i primenu frakcionisane radioterapije.

 

Koje su preoperativne pripreme od vitalnog značaja?

Nekoliko dana pre zakazane operacije, pacijent će biti primljen u Humanitas radi preoperativne evaluacije radi provere krvne slike, elektrokardiograma (EKG), provere slušnog aparata kao i opšteg medicinskog pregleda radi sticanja uvida u opšte zdravstveno stanje.Neophodno je da pacijent obavesti medicinsko osoblje o postojanju alergije na lekove i kontrastne agense, ili prisustvo klaustrofobije. Na dan operacije, pacijent bi trebalo da bude u pratnji članova porodice ili prijatelja. Dan pre operacije zabranjeno je jesti. Veče pre zakazane operacije, pacijent bi trebalo da se okupa dezinfekcionim šamponom (hlorheksidin na primer). Takođe se ne preporučuju nošenje nakita: broševa, nakita za kosu, šminke, preparat za kosu, veštačkih noktiju. Odeća i obuća bi trebalo da bude komforna, po mogućstvu sa dugmadima ili šlicem.