Primena radiohirurgije gama nožem u lečenju uvealnog melanoma

 

Primena radiohirurgije gama nožem predstavlja tehniku intrakranijalne stereotaktičke radiohirurgije. Korisna je u lečenju uvealnog melanoma koji zahvata uveu, unutrašnju strukturu oka.

 

Šta predstavlja radiohirurgija gama nožem u lečenju uvealnog melanoma?

Primena radiohirurgije gama nožem predstavlja tehniku administracije visokih doza gama zračenja fokusirano na ciljanu neoplazmu, u ovom slučaju formiranu u zadnjoj regiji očne jabučice. Radi osiguravanja maksimalne preciznosti, neophodno je imobilisati oko tokom izvođenja procedure.

 

Kako se izvodi radiohirurgija primenom gama noža?

Pacijent je u slaboj sedaciji nakon aplikovanja lokalne anestezije, nakon plasiranja stereotaktičnog okvira radi dobijanja snimaka određenih regija mozga (MRI mozga primenom gadolinijuma, CT sken mozga). Imidžing omogućava specijaisti detaljnije planiranje same hirurške procedure. Nakon toga, pacijent sa fiksiranim stereotaktičkim ramom plasira se na krevet gama uređaja. Operativni zahvat traje od jednog do šest sati, zavisno od individualnog stanja pacijenta i ciljane regije.

 

Koje su prednosti primene radiohirurgije gama nožem u tretmanu uvealnog melanoma?

Radiohirurgija gama nožem predstavlja minimalno invazivnu proceduru, koja se vrši u jednom aktu. Procedura je bezbolna po pacijenta i ne ostavlja ožiljne promene. Vrši se u ambulantnim uslovima te pacijent istog ili sledećeg dana napušta bolnicu.

 

Da li je primena radiohirurgije gama nožem bolna i/ili opasna metoda?

Sama procedura je bezbolna, iako pacijent može osećati bol tokom pozicioniranja četiri manje metalne igle radi stabilizacije zaštitne kacige. Intraoperativno, pacijent izvodi pokrete glave manjeg obima, bez bola ili zvuka. Udružen rizik sa ovom operativnom procedurom jeste pogoršanje vizuelne funkcije.

 

Koji pacijenti su kandidati za navedenu proceduru?

Pacijenti sa uvealnim melanomom kandidati su za navedenu procedure. Oftalmolog će u cilju provere postojanja indikacija za operativni pregled izvršiti kontrolni pregled po konsultaciji sa neurohirrugom.

 

Kontrolni pregled i praćenje

Rezultati operativnog lečenja nisu odmah dostupni.  Pacijent će biti informisan u slučaju  neophodnosti dodatnih ispitivanja nakon otpusta. Efekat operativnog gama zračenja može postati delotvoran tek nakon tri do šest meseci. Najčešće će pacijent biti podvrgnut kontrolnim oftalmološkim pregledima kao i magnetnoj rezonanci orbite uz pomoć gadolinijuma.

 

Koje su preoperativne pripreme od vitalnog značaja?

Nekoliko dana pre zakazane operacije, pacijent će biti primljen u Humanitas radi preoperativne evaluacije radi provere krvne slike, elektrokardiograma (EKG), provere slušnog aparata kao i opšteg medicinskog pregleda radi sticanja uvida u opšte zdravstveno stanje.Neophodno je da pacijent obavesti medicinsko osoblje o postojanju alergije na lekove i kontrastne agense, ili prisustvo klaustrofobije. Na dan operacije, pacijent bi trebalo da bude u pratnji članova porodice ili prijatelja. Dan pre operacije zabranjeno je jesti. Veče pre zakazane operacije, pacijent bi trebalo da se okupa dezinfekcionim šamponom (hlorheksidin na primer). Takođe se ne preporučuju nošenje nakita: broševa, nakita za kosu, šminke, preparat za kosu, veštačkih noktiju. Odeća i obuća bi trebalo da bude komforna, po mogućstvu sa dugmadima ili šlicem.