Pristup erektilnoj disfunkciji

 

Koga bi trebalo podvrgnuti ovom pregledu?

Preko 100 miliona osoba muškog pola ima poremećaj erektilne funkcije (ED). To je široko rasprostranjen poremećaj koji u najvećem broju slučajeva nije moguće prevenirati, a etiološkopatogentski faktori su mnogobrojni sa povećanom učestalošću kod osoba starije životne dobi.

Humanitas LAB pruža dijagnostičke metode za osobe muškog pola radi procene stanja i najoptimalnijeg terapeutskog pristupa u cilju lečenja uzroka, a ne samo simptoma poremećaja.

 

Zašto bi trebalo izvesti ovo ispitivanje?

Erektilna disfunkcija (ED), odnosno impotencija, predstavlja uporno postojanje  nesposobnosti ( u periodu od najmanje tri meseca) za postizanjem i/ili održavanjem zadovoljavajuće erekcije u cilju zdravog seksualnog odnosa. Predstavlja čest poremećaj, prisutna kod oko 13% muške populacije. Učestalost se povećava sa starošću pacijenta, kod osoba starijih od 50 godina, približno 50% muškaraca pati od ovog oboljenja.

Uzročni faktori su varijabilni, a podrazumevaju : psihološke, one u vezi sa oboljenjima i nezdravim navikama, upotrebom određenih medikamenata. Najvažniji faktori rizika predstavljaju sedanterni način života, gojaznost, konzmaciju duvana,alkohola, metabolička oboljenja (dijabetes ili visok holesterol) kao I kardiovaskularna oboljenja.

Humanitas LAB, u saradnji sa specijallistima urologije, pružaju mogućnost pravovremenskog prepoznavanje problema  kao i upotrebu najadekvatnijih terapeutskih pristupa.

 

Šta podrazumeva ovo isptiivanje?

Ispitivanje podrazumeva:

Pregled krvi*: uzorak inidividine venske krvi pregleda se radi evaluacije stanja glavnih organa I stvaranja uvida u njihovu funkcionalnost u organizmu

Elektrokardiogram (kod muškaraca starijih od 45 godina): Ispitivanje grudnog koša pacijenta upotrebom elektrokardiograma, sa ciljem procene električne aktivnosti srca

Pregled androloga

Pregled kardiologa (kod muškaraca starijih od 45 godina)

 

(*)  PSA, glikemija, holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, testosteron, prolacktin, tiroid  stimulirajući hormon TSH, glikolizovani hemoglobin.