Radiohirurgija

 

Šta je radiohirurgija?

Radiohirurgija je novonastala radioterapija koja nije invazivna, koja nam omogućava da zračimo mala područja velikom dozom radijacije veoma preciznom i tačnom metodom, što prouzrokuje izumiranje kancerogenih ćelija. Ova tehnika se zove radiohirurgija zato čto se tehnika izvodi kroz nekoliko koraka (tri do šest), imitirajući efekte radiohirurgije na tumore, ali na veoma neinvazivan način koristeći radijaciju umesto skalpela. Ne zahteva nikakvu vrstu anestezije i radi na vanbolničkom lečenju.

 

Kako se ova terapija sprovodi?

 1. Pre terapije potrebno je:
 • Priprema običnog imobilizacionog sistema  (termoplastična maska)
 • Sprovesti skener i MRI, prilikom čega je potrebno dostaviti I slike da bi se procedura mogla isplanirati.

 1. Faza terapije uključuje dnevnu seansu, koja je bezbolna I traje nekoliko minuta. Pacijent nije radioaktivan nijednog trenutka I može da nastavi sa svakodnevnim aktivnostima. Biće potrebno da se izimaju lekovi na bazi kortizona zbog mogućih upala moždanog tkiva tokom i posle zahvata.

 

Za koje lečenje je ona terapija namenjena?

Radiohirurgija može se koristiti za:

 • Tumore mozga primarnog tipa
 • Neuroma akustičnog tipa
 • Meningnome
 • Metastaze na mozgu

 

Ko prepisuje ovaj vid terapije?

Ovaj vid terapije se prepisuje od strane specijaliste za radiologiju po konsultacijama sa pacijentom na osnovu:

 • Istorije bolesti
 • Ocenjivanja kliničkih i laboratorijskih ispitivanja
 • Ispitivanja rizika i koristi terapije