Refraktivna hirurgija sa egzajmer laserom

 

Personalizovana hirurgija

Sve oči imaju optičke aberacije ili nedostatke. Određeni vizuelni defekti kao što su kratkovidnost, dalekovidnost ili astigmatizam mogu biti ispravljeni kontaktnim sočivama. Ova oboljenja su karakterizovani kao nizak nivo aberacije (nizak red).

Postoje druge optičke aberacije koje se kategorizuju kao visok nivo aberacije (visok red) koje se ne mogu ispraviti sa normalnim korektivnim sočivama i dešavaju se zbog imperfekcija retinalne slike. Optičke aberacije se mere sa instrumentom koji se zove aberometar.

Do pre par godina, refraktivna hirurgija se koristila kao tretman samo za standardne optičke aberacije niskog reda, ne uzimajući u obzir  druge imperfekcije oka. Istim razmišljanjem, svi pacijenti su patili od određene količine dioptrije su bili lečenii. Nije se vodilo računa da dva oka mogu imati istu dioptriju, na primer kod miopije, može biti prisutan u dve različite forme zbog optičkih aberacija visokog reda. Rezultat ovakvog rada je da sa standardnim tretmanima retinalna slika bi bila jako dobra, ali mogla je biti i bolja.

Engleska reč „customized“ potiče od engleskog termina „custom“, što znači da je napravljeno po meri ili prilagođeno. Ako ne lečimo samo optičke aberacije niskog reda nego i smanjimo prisustvo onih visokog reda, osoba mogu dobiti dodatno poboljšanje kvaliteta retinalne slike posle hirurgije. Najbolji način da prilagodimo intervenciju sa egzajmer laserom putem refraktivne hirurgije transepitelne površine jer primenjuje personalizaciju procedure tačno na površinu koju je izmerio aberometar.

Odeljenje refraktivne hirurgije Humantas kliničog instituta oftalmološkog centra ima egzajmer laser najnovije generacije koji je poznat kao jedan od trenutno najmodernijih hirurških instrumenata u industriji na tržištu.

Danas refraktivna hirurgija se smatra bezbednom i efektivnom tehnikom. Intervencija eliminiše većinu vizuelnih mana  kod većina pacijenata i zato se smatra efektivnim. Štaviše, danas se smatra da je tretman izuzetno precizan. Dodatno, tehnika se smatra bezbednom jer preko 20 godina iskustva, do dan danas incidenca komplikacija je izuzetno niska.

Ovi rezultati su postignuti ako intervenciju vode iskusni i obučeni hirurzi u visoko specijalizovanim centrima.  Izuzetno je bitno da ekipa, koja mora biti formirana iskusnim profesionalcima, vodi proceduru kombinuje napore da vrše detaljnu evaluaciju i selekciju pacijenata i potencijalno naučno istraživanje za kontinuirano poboljšanje tehnike i korišćenje najmoderniju hiruršku tehnologiju.

Odeljenje refraktivne hirurškog centra kliničkog instituta oftalmologije kod Humanitas-a ispunjava sve uslove za uspeh. Odeljenje refraktivne hirurgije je referentna ustanova za međunarodnu hirurgiju.