Refraktivna hirurgija sa laserom

 

Sinteza

Refraktivna hirurgija sa laserom je sigurna i efektna hiruška metoda koja se koristi da se ispravi mane u vezi sa vidom (miopija, hiperopija, astigmatizam) tako što se metoda sprpvodi na površini rožnjače.

Mogućnost lasera da otkloni mokroskopske delove ekstremnom preciznošću je ustvari omogućena prepravkom zavoja rožnjače. Na taj način, neko može da eliminiše ili umanji česte poremećaje vida kao što su kratkovidost, dalekovidost, i astigmatizam tako što više neće nositi naočaru ili kontaktna sočiva.

Laser može da ispravi vid tako što će napariti hladno tkivo rožnjače na precizan način. Ovaj proces se radi na površini raznim metodama koje se razlikuju samo u pripremi pre tretmana i delivanju samog lasera: PRK, LASEK, EPILASIK, ASA. Primena lasera koja sledi je potpuno jednaka u svih tretmanima.

Najnovija motida ovog lečenja je prolagodljiva, što znači da oblikovanje rožnjače laserom koristeći pojedinačne karakteristike što obično dovodi do boljeg vida u poređenju sa standardnom metodom.

 

Šta je refraktivna hirirgija laserom?

Laser omogućava otklanjanje mikroskopskih delova tkiva rožnjače prilagođavajuči oblik njabitinije oblasti za fokus (optička zona) kao I poboljšavanje profila periferne rožnjače.

Energija proizvedena laserom proizvodi isparavanje obeleženog tkiva bez ođtećenja okolnog tkiva. Tkive se otklanja veoma velikom preciznošću što je nemoguće otkoloniti ljudskom rukom pošto je u pitanju mikro veličina.

 

Kako radi refraktivna hirurgija laserom?

Ma početku će doctor sprovesti specijalistički pregled opđteg zdravlja pacijenta i uradiće proveru sigurnosti kliničkih podataka u pacijetnovoj istoriji bolesti. Ovo je pravilo Humanite, nastojeći da zaštite sigurnost pacijenata proveravajući medicinske podatke nekoliko puta. Ovi podaci su predate medicinskim sestrama i administraciji kako si se odredila terapija tokom operacije. Pacijenti mogu da jedu normalno pre zahvata.

Bitno je da pacujent ne nosi šminku i parfem, ali i da izbegava losione posle  brijanja sa alkoholom.

Preporučuje se da pacijent dođe u pratnji nekoga iz porodive ili bliskog prijatelja pošto posle zahvata oči mogu da suze, mogu biti osetljive na svelost ,ali i može doći do trenutne nemogućnosti upravljanja vozilom. Štaviše, potrebno je pre operacije doneti sve testove.

U principu, operacija se na oba oka obavlja tokom jednog zahvata. U nekim slučajevima, hirurg će ipak odlučiti da obaviti posebne zahvate za oba oka. Sve tehnike se obavljaju lokalnom naestezijom.

Isto se preporučuje da se izbegava korišćenje sočiva najmanje 4 dana pre zahvata.

 

Koje su dobre strane refraktivne hirurgijr laserom?

Posle 20 godina iskustva, mogućnost komplikacija mnakon zahvata je minimalna. Refraktivna hirurgija je veoma precizna metoda i smatra se sigurnom i efektnom zato štp otklanja probleme sa vidom kod većine pacijenata. Dobri rezultati se postižu tako što operaciju izvodi iskusni hirurg u specijalizovanoj ustanovi.

Ma kraju je bitno da spomenemo da je refraktivan hirurgija fokusirana na otklanjanju refraktivnih problema i ne otklanja druga moguća stanja koja su prouzrokovana bolešću.