Serumsko gvožđe

 

Šta je serumsko gvožđe?

Serumsko gvožđe je koncentracija gvožđda koja se nalazi u krvi. Gvožđe igra važnu ulogu u našem telu, i deo je nađen u krvim zrncima i vezano je za hemoglobin, deo se vezuje za feritin i hemosiderin i pokazuje rezervu gvožđa u telu, i treća strana izražava takozvani transport gvožđa. Ovo je tip gvožđa u jetri koja stigne do krvotoka, i vezuje se sa tranferinom koji se onda transportuje do raznih organa gde je potrebno. Serum je tečnost koja ostaje iz plazme krvi kada se krvna zrnca i elementi zgrušavanja uklone. Gvožđe je esencijalni mineral koje je veoma bitan za naše telo, gde je apsorbovan preko zida stomaka i ulazi u krvotok, gde se posle transportuje u ćelijama drugih organa. Gvožđe je većinom bitno ljudskom telu jer je glavni komponent hemoglobina, citohroma, i drugim komponentima respiratornog enzimskog sistem. Visoki ili niski nivoi gvožđa su prisutni u telu mogu napraviti razne opšte simptome, kao što su zamor, slabost, teškoće kod koncetracije, i pacijentovog raspoloženja.

 

Zašto merimo nivo gvožđa?

Serumsko gvožđe može pokazati i meriti koncentraciju gvožđa u krvotoku koja je vezana za hemoglobin (takozvani transport gvožđa) i ocenju da li su nivoi serumskog gvožđa prisutni normalni. Ovaj test nije rutniski test, nego se većinom traži kao kontrolni pregled, posle nenormalnog rezultata na rutinskom testu kao što je kompletna krva slika ili hemoglobin.

Ovaj test se koristi u slučajevima kada doktor sumnja da nivoi gvožđa su nenormalni zbog prisutnih simptoma anemije. Ako su vaši nivoi nenormalni, bilo da su visoki (preopterećenje) ili niski (deficijencija). Simptomi deficijencije gvožđa su hronični zamor, glavobolje, vrtoglavice, mišićna slabost, problemi sa koncentracijom, loše raspoložeje, nakazane nokte, jezik, afte, nekontrolisana prinuda da se jede hrana koja nije za jesti (pica).  Simptomi visokog nivoa gvožđa su zamor, tamna koža, nizak libido, manjak energije, bol u abdomenu i zglobovima, gubitak telesne težine, i mišićna slabost.

 

Standardna priprema

Uzorak se uzima ujutru u bolnici. Ne postoje specijalne pripreme koja su potrebna za test. Doktor može savetovati i preporučiti ako trebate da ne jedete pre uzimanje krvi. Obavezno obavestite lekara ako uzimate bilo koje lekove pre uzimanja uzorka jer neki lekovi mogu uticati na rezultate.

 

Da li je pregled bolan ili opasan?

Pregled nije ni opasan, ni bolan. Pacijent može osetiti blago štipanje dok igla ulazi u ruku dok se vadi krv.

 

Kako se izvodi pregled?

Pregled se sastoji od običnog uzimanja krvi.