Spermiogram

 

Šta je spermiogram?

Spermiogram predstavlja klinički test koji se radi na uzorku ejakulata uzete od pacijenta, koji za cilj ima analizu i procenu stanja sperme. Spergmiogram je test koji obuhvata analizu svih delova sperme, koja se sastoji iz tečnog dela i ćelijskog dela. U ćelijkom delu sperme se nalaze spermatozoidi, muške polne ćelije, a u tečnom delu se nalazi sekret koga luče polne žlezde i epididimis.

Analiza sperme se može uraditi samo u laboratorijskim uslovima korišćenjem biohemijskih testova i mikroskopa. Spermiogram se najčešće radi kod pacijenata koji imaju problema sa ejakulacijom ili plodnošću. Ovaj test se takođe koristi za potvrđivanje uspeha vazektomije ili tretmana koji poboljšavaju fertilitet.

Spermatozoid je plivajuća ćelija sperme, odnosno aktivan deo haploidnih ćelija koje čine muške gamete. Kada spermatozoid dodje u kontakt sa ovuumom, odnosno jajnom ćelijom, dolazi do formiranja zigota. Zigot predstavlja jedinstvenu ćeliju koja ima oba seta hromozoma i koja ima potencijal da se razvije u embrion.

Spermatozoid je reproduktivna, tj, polna ćelija kod muškaraca koja nastaje i živi u toplom okruženju. Kako bi se osiguralo preživljavanje spermatozoida, neophodno je da on nastavi da bude u  jednako toplim uslovima, kao na primer u ženskom reproduktivnom sistemu. Čim napuste telo spermatozoidima znatno opadaju šanse se preživljavanje. Ukoliko su spermatozoidi lošeg kvaliteta ta šansa je još manja, čak iako dospeju u ženske polne organe.

Postoje dva tipa spermatozoida, takozvane muške i ženske ćelije. Ćelije spermatozoida koje će proizvesti embrion ženskog pola sadrže dva X hromozoma, dok ćelije koje nakon oplođenja proizvode potomke muškog pola imaju jedan X i jedan Y hromozom.

 

Zašto treba meriti nivo sperme?

Pod terminom ’’nivo sperne’’ podrazumeva se merenje količine sperme koja se izbacuje u toku jedne ejakulacije. Često se koristi i termin koncentracija sperme, i često se meša sa procedurom merenja ukupnog broja spermatozoida. Koncentracija sperme se dobija tako što se ukupan broj spermatozoida pomnoži sa ukupnom zapreminom ejakulata. Niska koncentracija sperme se naziva oligozoospermija. Primera radi, operacija vazektomije se smatra uspešnom ukoliko je uzorak sperme azoospermičan.

Analiza sperme se uglavnom radi kao sastavni deo terapije infertiliteta. Infertilitet je često posledica problema sa plodnošću i kod muškarca i kod žene te je neophodno analizirati stanje oba supružnika. Ova analiza je takođe bitan deo procedure vazektomije, jer je ona najbolji način da se oceni uspešnost operacije. Nivo sperme se takođe često meri i donorima sperme kako bi se osigurao kvalitet i plodnost doniranih spermatozoida.

Analiza sperme spada u grupu dijagnostičkih testova koji se rade na odeljenju za ginekologiju ili urologiju, kao i centrima za lečenje neplodnosti.

 

Standard pripreme

Pacijenti kojima se radi analiza sperme bi trebalo striktno da se pridržavaju sledećih pravila kako bi se osigurao kvalitet nalaza:

  • Pacijent treba da apstinira od seksa i masturbacije minimalno tri a maksimalno šest dana pre analize sperme. To znači da pacijent poslednji put treba da ejakulira četiri ili pet dana pred testiranje.
  • Pacijent treba da obezbedi celu količinu ejakulata. Posebnu pažnju treba obratiti da se sakupi prvih nekoliko kapljica ejakulata, jer imaju veliku dijagnostičku vrednost. Nakon ejakulacije neophodno je sakupiti i ostatak semene tečnosti koja ostane u uretri, tako što će se ona istisnuti prstima celom dužinom uretre počevši od iza skrotuma.
  • Uzorak treba obezbediti u roku od 30 minuta od ejakulacije.
  • Uzorak treba uzeti samo ukoliko je pacijent bio zdrav u prethodnih mesec dana