Stereotaksis robotska navigacija

 

Humanitas je jedna od prvih bolnica koja je bila opremljena Stereotakisom, sofistciranim robot sistemom koji postoji u svega nekoliko klinika u Italiji i širom sveta, a koji omogućava tretiranje srčane aritmije i davanje terapije elektrostimulacijom. Stereotakis robotska navigacija koristi dva velika magneta koja se kreću po mestu na kome se operiše i na taj način može da se manevriše kateterom koji ima metalni vrh: lekar će upravljati sistemom putem dzojstika iz sofisticirane kontrolne sobe. Još jedna od prednosti ovog Sistema je mogućnost 3D rekonstrukcije operacione zone kako bi leakr mogao da pravi pokrete u telu pacijenta neverovatnom preciznošću. Počevši od 3D mape celog tela, lekar će koristiti satelitski navigacioni sistem pod nazivom CARTO MERGE ksko bi ubacio katetere najpreciznije moguće.