Test krvi za procenu rizika od ponovnog nastanka karcinoma prostate

 

Napisao: Humantias Vesti 27 Maj 2016 u oblasti Naučnog istraživanja

Test krvi za procenu rizika ponovnog nastanka karcinoma prostate kod pacijenata koji su podvrgnuti robot-asistiranoj prostaktektomiji (podrazumeva uklanjanje kompletne prostate) pokazao je uspešne rezultate. Ovo otkriće dokazano je na osnovu naučno-istraživačke studije koju su sproveli Dr. Giovanni Lugecani (Lughezzani) u sadejstvu sa medicinskim timom Prof. Giorgo Guazzoni (Đorđo Gvaconi), načelnika XV Hirurškog Odeljenja Urologije. Ova studija objavljena je u naučno-istraživačkom časopisu ‘’Onkološka Urologija’’, a takođe je prezentovan 15-og juna u blogu ‘’Noviteti u oblasti bubrežnih i uroloških dostignuća’’ u analima Američke Urološke Asocijacije (AUA).

 

 

Koja su najznačajnija dostignuća u sprovedenoj studiji Dr. Lughezzani-ja?

Kod oko 35% pacijenata koji su kandidati za radikalnu prostatektomiju, procenat ponovnog nastanka karcinoma je visok. Dr. Lughezzani je putem ovog istraživanja postavio obećavajuće temelje u oblasti ranog detektovanja neoplastične (maligne) rekurencije kod pacijenata podvrgnutih operativnom tretmanu. ‘’Naše istraživanje – navodi Dr. Lughezzani – potvrđuje sposobnost PHI da predvidi rizik od ponovnog javljanja karcinoma sa značajno većom preciznoću od nivoa PSA ( specifični antigen prostate). Ovim putem omogućeno je određivanje granice nivoa praga koncentracije, te je kod pacijenata sa višim nivoom rizik za nastanak rekurentnog karcinoma znatno visok.’’ Određivanje ove vrednosti je od velikog naučnog dostignuća za preciznije praćenje pacijenata sa mogućnošću pravilnog postoperativnog toka i određivanja adekvatnog vremenskog interval kontrolnih pregleda. Istraživanje je sprovedeno na osnovu testiranih parametara kod više od 300 pacijenata u bolničkim uslovima sa lokalizovanom formom karcinoma prostate koji su prethodno podvrgnuti prostatektomiji. Shodno značajnosti zaključka studije, očekuje se da će sledeći korak u fazi ispitivanja podrazumevati veći reprezentativni uzorak pacijenata gde se očekuje postoperativno praćenje u period dužem od 2 godine.