Trabekulektomija

 

Trabekuloktomija je hiruška intervencija kojom se tretira glaukom. Ona se izvodi kada standardno i farmakološko lečenje više nije delotvorno ili kada pacijent nije tolerantan na te vrste terapija.

 

Šta je trabekuloktomija?

To je filtrirajuća intervencija koja  pravi prolaz sa unutrašnje i spoljašnje strane oka (ispod konjuktive, pokrivene gornjim kapkom), kako bi se sprečila vlažnost u subkonjuktivnim područjima u unutrašnjisti oka i kako bi se smanjio očni pritisak. Ovo onemogućava rast glaucoma.

U Humanitas-u moguće je intervenisati još lakšom metodom mikroskopskog ventila poznatim pod nazivom EX PRESS.

 

Kako se izvodi trabekulektomija?

Operacija se izvodi lokalnom anestezijom i obično se ostaje preko noći u bolnici radi posmatranja i otpušteni ste sledećeg dana.

Tehnički, pomera se jedan deo tkiva u odvodnom kanalu oka i na taj način se pravi otvor. Onda se otvor delimočno pokriva tkivom zaliska beonjače (beli deo oka) I konjiktive (gladak tanki sloj preko beonjače). Novi otvor dozvoljava tečnosti da ističe iz oka i otpušuje zapušene kanale.

 

Koje su prednosti i mane trabekulektomije?

Odluka da se ovaj zahvat uradi zavisi si od faze i napredovanja bolesti. Tretman omogućava prekid napredovanja glaukoma i dozvoljava pacijentima da poboljšaju kvalitet života smanjijući terapiju lekovima na samo jedne kapi za oči.

Sa druge strane, najčešća komplikacija koja se dešava posle trabekulektomije je ožiljak od sečenja koji može da smeta u normalnom funkcoinisanju i koji može da spreči pravilnu drenažu iz oka.

Druge moguće komplikacije:

  • Suzenje oka
  • Infekcija oka
  • Zamagljen vid
  • Nagli trajni gubitak centralnog vida
  • Visok očni pritiask koji vodi do malignog glaukoma

Zakasnele komplikacije mogu da uključe:

  • Infekciju oka
  • Spsušten očni kapak
  • Katarakta koja je još gora nego pre operacije
  • Stalne promene u nervu u zadnjem delu oka što je povezano sa glaukomom.

 

Da li je trabekulektomija bolna ili opasna?

Sama operacija ne izaziva nikakav bol, zato đto se radi lokalnom anestezijom. Nakon prestanka delovanja anestezije, pacijent može da oseti blagu netrpeljivost zbog šavova.

 

Kakav pacijent može da bude podvrgnut ovom zahvatu?

Intervenicaj je moguća kod skoro svih pacijenata, izizev slučaja u zadnjem stadijumu bolesti pošto to već ne bi ni na koji način uticalo da poboljšanje stanja kod pacijenta.

 

Nastavak

U prva dva meseca posle intervencije, kontrole se zakazuju na nedelju dana. Od trećeg meseca nadalje, dolazi se na kontrole u zavisnosti od toga kakav je postoperativni tok.

 

Standardna priprema

Pacijent mora da koristi očne kapi prepisane od strane lekara koji su obavljali prethodne preglede u centru za glaukom. Dan pre operacije, pacijent mora da uradi dodatne testove kako bi se proverio očni pritisak, kao i kako bi se stekao sveopšti utisak o stanju pacijenta.