Tretman rak grlića

 

Postoji nekoliko tretmani za pacijente koji pate od raka grlića materice: hirurgija, radioterapija i hemoterapija mogu pojedinačno ili zajedno se koristiti. Faza bolesti je glavni faktor koji utiče na izbor lečenja. Neki tretmani se da su smatraju standardni dok su drugi predmet istraživanja. Ovaj drugi predstavlja mogućnost lečenja koji se ocenjuje u cilju da se dođe do korisnih informacija da bi se poboljšale performanse postojećih tretmana.

Humanitas Centar za rak pruži pacijentima multidisciplinarnu terapiju koja je prilagođena kliničkim i biološkim karakteristikama tumora.

 

Hirurgija

Hirurgija podrazumeva uklanjanje tumorskog tkiva pomoću hirurške intervencije sa jednom od sledećih tehnika:

• Konizacija (slika 1): to je postupak koji uključuje uklanjanje dela grlića materice stvarajući oblik korneta i može se koristiti istovremeno za dijagnostiku (kao što su proširene biopsije) i u terapeutske svrhe. In situ i manji tumori (faza I) mogu biti potpuno uklonjene, i na taj način je pacijent izlečen.

• Radikalna histerektomija (Fig.2-3): ova procedura podrazumeva uklanjanje materice (telo i vrat) zajedno sa okolnim vezivnim tkivom (parametri) do kragne i gornje vagine. Radikalna histerektomija se često radi zajedno s karličnom limfadenektomijom, postupak koji uključuje uklanjanje masnog tkiva koji okružuje krvne sudova karlice koji imaju limfne čvorove. U zavistnosti faktora rizika i starosti žene, može da se preporuči uklanjanje aneksa (cevi i jajnike) u sklopu radikalne histerektomije. Tradicionalno ova operacija se obavljala abdominalnim rezom (Laparotomija) ali danas iskusni hirurzi mogu uraditi radikalnu histerektomiju laparoskopskim pristupom.

 

Radioterapija

Radijaciona terapija je terapeutski modalitet koji uključuje upotrebu jonizujućeg zračenja koja je usmerena direktno na nivo neoplastičnog tkiva kako bi se ubile ćelije raka. Za raka grlića materice ovaj tretman se može koristiti u kombinaciji sa hemoterapijom. U ovom slučaju, hemoterapija se koristi da utiče na ćelije raka da budu osetljiviji za dejstvo radijacione terapije.

Postoje dva osnovna tipa radioterapije: spoljna radioterapija, u kome zračenje dolazi iz izvora (specifičan terapijski aparat koji se zove linearni akcelerator) koja je postavljen izvan pacijenta; i unutrašnja radioterapija ili brahiterapija gde je izvor zračenja postavljen direktno u dodir sa bolešću pomoću sonde. Tokom zračenja, pacijent prati program poseta kod radijacijonog onkologa za kliničke procene tretmana koji su u toku.

 

Hemoterapija

Odabir tretmana

Par lekova su bili aktivne u lečenju raka grlića materice. Stručnjaci Humanitas centra za rak procenjuju, uzimajući u obzir detalje vezane za pacijenta i stadijuma bolesti, potrebu da se koristi samo jedan agens (t.j. jedan lek) ili polihemoterapija (tj. udruženje više lekova). U nekim slučajevima je prikladno da se primeni samo jedan agens (na primer jedan lek) dok u ostalim slučajevima polihemoterapija(tj. udruženje više lekova)je prikladniji izbor.

 

Hemoterapija se može koristiti:

• Pre operacije da smanji veličinu tumora (neoadjuvant)

• U kombinaciji sa radioterapijom kao jedino lečenje i nakon operacije (pmoćno sredstvo)

• U poodmaklim fazama bolesti da se smanje simptomi i poboljša kvalitet života.

 

Lekarski tim

Humanitas center za rak ima nekoliko specijalista na odeljenju raka grlića materice, uključujući i hirurškog onkološkog ginekologa, medicinskog onkologa, radijacionog onkologa, patologa i radiologa. Sa multidisciplinarnim konsultacijama (MDM, Multidisciplinarni Sastanak) razmotreni su karakteristike svakog pacijenta kako bi se prilagodilo lečenje što je više moguće za svaku ženu, kao “vešt krojač koji šije haljinu po meri”.