Uklanjanje sperme

 

Odsustvo sperme u ejakulatu ne znači da se uopšte ne produkuju. U slučaju azospermije, cripto-azospermije, nekrozospermije, i anejakulacije, sperma može biti identifikovana u drugim lokacijama – u testisima ili pasemeniku – čak i u manjim brojevima se može detektovati ako koristimo drugu tehniku. Neki od njih su nam dali mogućnost da povratimo spermu iz testisa (TEFNA, TESE, microTESE), druge iz pasemenika (PESA, MESA).

 

Koje su glavne tehnike koje su povezane za uklanjanje sperme?

 • Testicular Sperm Extraction – TESE
 • Microsurgical Testicular Sperm Extraction – microTESE
 • Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration – MESA
 • Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration – PESA

TESE, MESA, I microTESE su hirurške procedure, dok TEFNA, PESA procedure izvedene do avgusta sa aspiracijom.

Naručito:

 • PESA/MESA: kolekcija se izvršava sa drugačijim tehnikama u pasemeniku, cev koja je spojena sa testisom.
 • TESA: uzorak se uzima kroz kože testisa.
 • TESE: biopsija tkiva testisa, procedura da izvadi spermu iz malog dela tkiva testisa koja se hirurški odstranjuje. TESE se može izvesti pod lokalnom anestezijom, lokoalnoregionalnom ili dubokom sedacijom. Hirurg utiče na tkivo koje pokriva testise (tunica albuginea) ii uzima sekciju tubuli seminiferija, koja je veličine zrnca narandže. Isečeni deo je transportovan u sterilnoj tubi biolozima za ekstrakciju sperme. Skupljanje može biti jedinstven ili višestruk u istom testisu. U našem centru mi rutinski izvodimo histološki pregled koja nam omogućava da precizno odredimo dijagnozu o azospermiji i preseći okultni rak, čest u NOA.
 • PREDNOSTI: Ovo je tehnika koja se koristi u svim formama azospermije i neopstruktivne azospermije. Dozvoljava oporavak i krioprezervaciju najveći broj sperme.
 • MANE: hirurška procedura se rade u bolnici, mada bolnica nudi kompletan odmor barem 24 do 48 sati.

 

Koja je razlika u uzorcima između raznih uzroka infertiliteta?

Kod nekrozospermije, sperma je prisutna kada osoba ejakulira, ali nije vitalna i ne može biti korišćena za asistiranu reprodukcijsku tehniku. U ovakvim slučajevima jedini način da dobijete održivu spermu je direktno iz testisa.

Kod anejakulacije i pod raznim okolnostima, kao što su juvenilni dijabetes, neurološki sistematski ishod hirurškog rasturanja karličnih maligniteta, mi koristimo skupljanje sperme gonada.

Procenti uspeha tretmana:

U opstruktivnoj azospermiji (OA), kripto-opstruktivne azospermije, nekrozospermije, anejakulacije, i stopa oporavka sperme ima procenat uspešnosti blizu 100% za ICSI. Kod neopstruktivne azospermije (NOA) i kripto-azospermije sekretorna stopa oporavka sperme ima uspešnosti od 50% uspeha. Generalno povlačenje se koristi pre testikularne ovarijalne stimulacije kod ženskog partnera, krioprezervacija sperme pomaže da se sačuva vreme i izbegnu nepotrebni hormonski tretmani za žene u slučaju nedostatka testikularne sperme.

U periodu između 2003-2011 je urađeno u totalu 1142 TEST u Humanitas Fertilty Center. To je međunarodno istraživanje slučaja I rezultati su u skladu sa dobijenim rezultatima iz najboljih internacionalnih centara.

Stopa povraćaja sperme kod pacijenata sa neopstruktivnom azospermijom proističe da bude dosta veća u Humanitas Fertiliy Center nego one koje su prikupljene u skorijem prikazu 24 kliničkih studija  (Donoso et al., 2007 – Humanitas 381/654 vs 24 clinical studies from Pubmed 909/1838, p = 0.0001).

 

 

 

Uzrok

   

 

Bez povlačenja

   

 

Pozitivni uzorci (%)

 

 

Povlačenje negativno (%)

Nekrozospermija
+
Anejakulacija
  208   208 (100%)   0
 
NOA 654 381 (58.2%) 273 (41.8%)
OA 280 279 (99.6%) 1 (0.4%)

 

Šta uraditi pre prijema?

Šta pacijent mora uraditi:

 • Depilacija se mora obaviti tokom jutra prijema bez gela za otklanjanje dlaka
 • Uklanjanje dlaka na levom listu
 • Dan pre operacije, nije dozvoljeno ni jelo, ni piće posle ponoći

Šta raditi posle otpusta?

 • Pacijent ne sme voziti I treba mu pratilac do kuće
 • Besplatna dijeta posle operacije
 • Upotreba antibiotika 5 dana
 • Upotreba analgetika po potrebi
 • Apstinencija od seksualne I sportske aktivnosti 10 dana
 • Plivanje u bazenu ili na moru je izrazito zabranjeno, dok se šavovi ne skinu
 • Kontrolni pregled nakon 10 dana posle operacije