Vakcinacija protiv gripa

 

Šta predstavlja vakcina protiv gripa?

Vakcina protiv gripa jeste najefikasnije oružje u prevenciji protiv sezonskog gripa, patološkog stanja respiratornog trakta usled takozvanog influence virusa. Influenca predstavlja  ozbiljno stanje koje zahteva hospitalizaciju, a u određenim slučajevima može imati fatalan ishod. Vakcina protiv gripa daje se putem igle, najčešće u predelu nadlakta. Uzrokuje stvaranje antitela nakon dve nedeelje od administracije vakcine. Ova antitela pružaju zaštitu protiv infekcije zajedno sa sadržanim virusima u injekciji. Vakcina protiv gripa najbolji je način redukovanja broja i učestalosti sezonskog gripa, kao i njegovog širenja na druge individue. Što se više osoba vakciniše protiv gripa, to će se grip manje širiti u toj regiji.

 

Od čega je sastavljena vakcina protiv gripa?

U Italiji, vakcina protiv gripa je trovalentna budući da sadrži tri tipa virusa: dva influence tip A virusa (H1N1 i H3N2) kao i influence tip B virus. Nadalje, vakcina protiv gripa koja stvara zaštitu protiv četiri različita virusa gripa naziva se kvadrivaletna (četvorovalentna) vakcina. Ona sadrži dva tipa A virusa (H1N1 i H3N2) kao i dva tipa influenca B virusa.

Virus sadržan u vakcini odabira se na osnovu izolovanog virusa tkom prethodne sezone. Dalje, efikasnost vakcine uslovljena je tipom virusa koji sadrži i trenutni, sezonski tip virusa, koji se takođe može razlikovati. Vakcina protiv gripa administrira se intramuskualrno u nadlakat deteta od devete godine u anterolateralnoj butnoj regiji kod adolescenata.

 

Kada se preporučuje primena vakcine?

U Italiji, vakcinu je moguće administrirati u proleće, budući da se kampanja održava sredinom oktobra, a završava krajem decembra. Ovaj period procenjen  je kao najoptimalniji radi vakcinisanja, uzimajući u obzir  vremensku sezonu kao i obrazac javljanja na osnovu Italijanske epidemiologije gripa.

Svaka osoba može primiti vakcinu protiv gripa, budući da ne postoje dokazane kontraindikacije. Ipak, postoje određene osobe koje su u povišenom faktoru rizika,a to su:

Trudnice (u drugom trimestru trudnoće na početku sezone gripa)

Radnici određenih zanimanja (policajci, vatrogasci)

Radnici u kontaktu sa životinjskim vrstama (potencijalni izvor infekcije)

Individue starije od 65 godina

Deca (starija od 6 meseci) kao i odrasle osobe (starosti do 65 godina) koje boluju od oboljenja koja ih izlažu ozbiljnijim komplikacijama influence (hronične respiratorne bolesti, kardiovaskularne bolesti, metabolička oboljenja i tumori).

 

Koji su neželjeni efekti vakcine protiv gripa?

Vakcina protiv gripa veoma je bezbedna. Nakon administriranja, može se javiti manja neprijatnost u vidu bola u predelu injektiranja.

Blagi simptomi koji se mogu pojaviti podrazumevaju:

Crvenilo na mestu injekcije

Osetljivost na mestu injekcije

Otok

Groznicu

Glavobolju

Bol u mišićima

Bol u mišićima, zglobovima

 

Kao i kod svih vakcina, prisutna je mogućnost nastanka ozbiljnijih komplikacija, kao  što je na primer životno ugrožavajuća alergijska reakcija.  U manjem procentu slučajeva mogu nastati koprivnjača (urtikarija), otok facijalne regije i grla, teškoće sa disanjem, ubrzani srčani rad, vrtoglavica i malaksalost. Svi prethodno navedeni simptomi mogu sa javiti par minuta ili sati neposredno nakon aplikacije, u zavisnosti od statusa imunog sistema individue.