Zamena kuka

 

Zamena kuka je hirurški zahvat u kome se zglob kuka zamenjuje protezom (veštačkim zglobom). Operacija zamene kuka može da bude izvedena kao totalna zamena, takođe se zove i totalna artroplastija kuka, a sadrži se od menjanja i acetabuluma i jabučice dok meiartoplastija samo uopšteno samo zamenjuje jabučicu. proteza kuka se sastoji od loptaste komponente od metala ili keramike, čašice, koja ima umetak ili čauru napravljenu od plastike, keramike ili metala. implanti koji se koriste u zameni kuka su biokompatibilni što znači da su oni napravljeni da ih prihvati vase telo, a oni se prave da budu otporni na koroziju, degradaciju i habanje.

Zamena kuka se obično primenjuje kod onih kojima je zglob kuka oštećen usled artritisa ili povrede.  posle rehabilitacije, zamena kuka može da umanji bol i povrati opseg pokreta i funkcija zgloba kuka. cilj operacije zamene kuka je smanjenje bola i povećanje mobilnosti i funkcije oštećenog zgloba kuka. Ova operacija se obično vrši pod epiduralnom anestezijom, ali u vezi ovog slučaja, anesteziolog može da izabere najbolje rešenje. hirurška tehnika takođe koristi minimalne invazivne pristupe, sa malim zarezima na koži i maksimalnim poštdama mišića. Pristupni put je obično postero-lateralni kuk sa prednosima poštede abdukarnih mišića (gluteus-medius i mali). Više od 35000 zamena kuka se vrši od strane naše grupe hirurga a oni izvode više od 1500 ovih operacija godišnje.

 

In Humanitas

Pre intervencije, procenjuje se radiografski i priprema se preoperativno planiranje. Tokom ove faze, hirurg bira krajnju protezu.

Ova operacija se obično radi pod epiduralnom anestezijom, ali u vezi sa slučajem, anesteziolog može da izabere najbolje rešenje. Hirurška tehnika takođe koristi minimalni invazivni pristup, sa malim zarezima na koži i maksimalnom poštedom mišića. Pristupni put je obično postero-lateralni kuk sa prednosima poštede abdukarnih mišića (gluteus-medius i mali), ali u nekim posebnim slučajevima, hirurg koristi prednosti nekih drugih pristupa. Ovu intervenciju prati kratko bolničko lečenje (što znači oko desetak dana): tokom prva dva dana, pacijent odmara u krevetu u ležećem položaju sa jastukom između raširenih nogu, vežbe pokretljivosti se izvode i to i pasivne i aktivne. U slučaju potrebe, pacijent može da stoji uspravno kao ranije (jedan dan).