Radioterapija je terapija koja koristi jonizujuće zračenje i koja je danas jedna od najvažnijih metoda u lečenju raka. Reč je o neinvazivnoj proceduri, što znači da za njenu primenu nije potrebna anestezija i obično se izvodi u kratkom vremenskom roku. Namenjena je pacijentima kod kojih nije moguće izvršiti hirurški zahvat, niti se mogu podvrgnuti hemoterapiji. Radioterapija može da se primeni kao samostalna terapija ili se može kombinovati sa drugim terapijskim metodama (hirurgija i/ili hemoterapija) u kurativne ili palijativne svrhe.

 

U bolnici Humanitas prostor za radioterapiju proteže se na gotovo 1000 metara kvadratnih i na raspolaganju ima četiri sale. Odeljenje koristi najsavremeniju tehnologiju koja je trenutno dostupna:

 

OBI Sistem (On-board imager system), sastoji se od cevi sa X-zračenjem i bezobličnog silikonskog detektora koji se nalazi unutar akceleratora

Softverski program za nacrt plana nege, sa modulima za Stereotaktičku Radiohirurgiju i Intenzitetom zračenja modulisana radioterapija ( IMRT )

Softver za fuziju slika dobijenih različitim tehnikama snimanja (MRI / PET / CT)

RPM (Respiratorni gejting): snimanje i lečenje sinronizovano sa disanjem, čini sistem infracrvenih kamera koje prate pacijentovo disanje i omogućavaju doziranje zraka samo u fazi koja je prethodno određena od strane lekara.

Virtualna simulacija, koju čine TAC i posebno namanjeni sistem od tri mobilna lasera;

RapidArc i Intenzitetom zračenja modulisana Arc Terapija.

Kompjuterski sistem upravljanja za čitav proces radioterapije.

Cone Beam kompjuterska tomografija sa konusnim laserom, ili softver koji omogućava kompletni CT skener usmeren direktno ka akceleratoru za pozicioniranje i proveru pacijenta.

Sistemi za imobilizaciju, repozicioniranje i lokaciju posebno namenjeni svakom delu tela ponaosob;

Četiri linearna akceleratora, opremljena statičkim i dinamičkim multilamelarnim kolimatorom i  amorfnim silikonskim elektičnim aparatom za verifikaciju.;

Upotreba ovakve tehnologije omogućava visoku efikasnost lečenja uz minimalne sporedne efekte zbog preciznije lokalizacije i selekcije delova tela nad kojima treba da se izvrši terapija.

 

Osim optimalnog i kvalitetnog lečenja, posebna pažnja daje se i prijemu i komforu pacijenta u čekaonicama i prostorijama za lečenje uz upotrebu odgovarajućih boja, indirektnog svetla i drveta u dekoraciji ambijenta.

 

Štaviše, kako bi pacijentu bilo što udobnije, postoji zid od elastičnog materijala nasuprot akceleratoru na kome su projektovane boje u dinamičnim pokretima.