Odeljenje za Anesteziologiju i Intenzivnu negu kardiohirurgije bavi se anesteziološkim domenom i vođenjem svih pacijenata koji su hospitalizovani u bloku kardiohirurgije.

 

Odeljenje je pridruženo operacionim salama, raspolaže najsavremenijom opremom i pruža intenzivnu negu tokom postoperativnog procesa kod pacijenata koji su podvrgnuti operaciji srca.