Centar za Trombozu je klinička služba zadužena za prevenciju, dijagnostiku i lečenje venske tromboze (tromboza površinskih vena, tromboflevitis, tromboza dubokih vena ili DVT i pulmonarnog tromboembolizma ili TEP, retke okluzije retinalne vene i splanhičnog sindroma) kao i arterijskih bolesti (infarkta miokarda, šloga, periferne arteriopatije, i perifernog embolizma), posebno kada se pojave kod mlađih osoba.

 

Štaviše, imajući u vidu iskustvo stečeno u oblasti homeostaze i njenih poremećaja, specijalisti ovog Centra bave se lečenjem hemoragijaske koagulopatije, odnosno svih kliničkih situacija koje se karakterišu spontanim ili izazvanim hemoragijama (trauma, intervencije, povrede uopšte) zbog urođenih/stečenih defekata faktora zgrušavanja krvi ili narušenog broja i funkcije krvnih pločica (poput hemofilije, fon Vilebrandove bolesti, trombocitopenije).

 

Prednost Centra jeste početak aktivnosti u okviru Humanitasa, uspostavljanjem isprva laboratorije za koagulaciju u kojoj se, uz podršku mikrobiologa i visoko kvalifikovanih stručnjaka izvode testiranja kako bi se dijagnostikovale ili isključila mogućnost postojanja retkih poremećaja sistema koagulacije predstavljenih na protrombinski način ili putem hemoragije odnosno krvarenja.

 

Cilj Centra je da se smanji pojava arterijskih i venskih tromboembolijskih oboljenja (glavni uzrok smrti i invaliditeta u razvijenim zemljama) i poremećaja krvanjarenja i određivanje odgovarajućeg menadžmenta kako bi se smanjila verovatnoća pojave novih oboljenja ili njihovih komplikacija.

 

 

Medicinske oblasti interesovanja su: kardiovaskularna i cerebrovaskularna medicina, hemostaza i tromboza, tromboza i trudnoća, venska tromboembolija, opšta kardiovaskularna prevencija, vođenje pacijenta u antitrombinskoj terapiji, prevencija tromboze dubokih vena i pulmonarne embolije u medicinskim i hirurškim stručnim oblastima.

 

Oblasti istraživanja od interesa su: translaciono istraživanje hemostaze i tromboze, kliničko ispitivanje novih antitrombnih lekova, neplodnost, višestruki spontani pobačaji, trudnoća i komplikacije prilikom porođaja, nasledna vaskularna tromboza i prevencija tromboze vena i arterija.

 

SPECIJALISTIČKE USLUGE

 

U okviru Centra za Trombozu dostupne su sledeće specijalističke usluge:

 

Klinika za trombofiliju za dijagnostičku procenu i lečenje pacijenata sa ličnom ili porodičnom istorijom tromboze ili višestrukih spontanih pobačaja. Ovakav skrining trebalo bi da omogući i rano otkrivanje takozvane “prevelike sklonosti ka stvaranju krvnih ugrušaka”, i samim tim većeg rizika od tromboze kod pacijenata bez simptoma ali sa porodičnom istorijom tromboze.

Klinika za trombozu za dijagnozu i lečenje arterijske i venske tromboze, kao i za procenu kardio-cerebralnih faktora rizika.

Hemostatska hirurgija za dijagnozu i lečenje poremećaja krvarenja.

U okviru poslednje dve specijalističke službe uz kliničku aktivnost sprovodi se i savetovanje žena koje pate od neplodnosti ili su imale višestruke spontane pobačaje, kako bi se utvrdila moguća povezanost sa poremećajima u sistemu za koagulaciju i odredilo moguće lečenje (antifosfolipidni sindrom ili drugi uzroci trombofilije).

 

Laboratorija za vaskularni ultrazvuk za dijagnostiku i praćenje pacijenata sa trombozom dubokih i/ili površinskih vena.

Ambulantna Onkotrombinska klinika za identifikaciju pacijenata obolelih od raka koji imaju povećan rizik od komplikacija usled tromboze ili krvarenja kao posledica hemoterapije i u cilju primene efikasne metode prevencije.

Ambulantno praćenje pacijenata pod antikoagulantskom terapijom, akreditovano od strane FCSA centra (Savezni centar za praćenje antikoagulantske terapije), koji prati više od 2.500 pacijenata pod oralnom terapijom antikoagulantima sa tradicionalnim oralnim antikoagulantima TAO (Varfarin, Sintrom), i paralelno s tim nadgleda prepisivanje terapije i kliničko praćenje kandidata ili pacijenata koji već uzimaju nove oralne antikoagulante (NAO).

Osim zadataka koje obavljaju u ambulanti, tim specijalista i lekara takođe obavlja i procenu rizika od tromboembolije i krvarenja kod pacijenata podvrgnutih većim operativnim zahvatima;  uspostavljanje odgovarajuće tromboembolijske profilakse kod pacijenata koji su već pod terapijom antikoagulantima i kod kandidata za invazivne dijagnostičke procedure (kolonoskopija, endoskopija sa biopsijom) i različite hirurške intervencije (oftalmologija, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, minimalno invazivna hirurgija, urologija, grudna hirurgija, ortopedska hirurgija, ginekološka hirurgija, itd.).

 

Štaviše, lekari u centru takođe obavljaju i konsultacije za pacijente unutar samog centra, baš kao i za one koji su hospitalizovani u drugim odeljenjima bolnice.