Humanitas poseduje kliniku koja je specijalizovana za dijagnostiku i lečenja dijabetesa melitusa, i referentnu tačku za pacijente koji boluju od dijabetesa Tipa 1 i Tipa 2.

 

Dijabetes “Tipa 1” uglavnom se viđa kod mladih osoba i poznat je kao insulinski zavisan dijabetes, a karakteriše se disfunkcijom ili progresivnim gubitkom ćelija pankreasa (beta ćelija) koje su zadužene za lučenje insulina.

 

Dijabetes melitus tipa 2 (DM2) je patološko stanje izazvano različitim uzrocima i različitim stepenom dva osnovna poremećaja: otpornosti tkiva na insulin (insulinska rezistencija) i nedovoljnim lučenjem insulina iz beta ćelija pankreasa.

 

Kod dijabetesa, klinički gledano izmenjena funkcija sekrecije insulina manifestuje se sama izazivanjem povišenog nivoa postprandijalne glukoze u krvi u poređenju sa normalnim osobama. Kako bolest napreduje, izmenjena funkcija lučenja dovodi do izmene u drugoj fazi lučenja insulina i dovodi do porasta šećera u krvi.

 

DM2 karakteriše se ne samo progresivnim opadanjem funkcije beta ćelija i deterioracijom kontrole glikemije, već dovodi i do povećanog rizika pojave komplikacija u različitim sistemima organa, posebno u pogledu kardiovaskularnih bolesti (CVD).

 

Kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2, visok krvni pritisak predstavlja ogroman rizik za nastanak koronarnih oboljenja, baš kao i dislipidemija koja je karakteristična za biološki profil pacijenata sa dijabetesom, i takođe se povezuje sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

 

Upornost i pažljive kontrole glikemijskih parametara, kao i drugih parametara koji prate hiperglikemiju, poput gojaznosti, visokog krvnog pritiska i dislipidemije, dokazano utiču na smanjenje rizika od komplikacija na mikro i makro krvnih sudovima kod pacijenata sa dijabetesom.

 

Operativno odeljenje za Dijabetologiju pri Humanitasu može pacijentima da pruži potpunu višespecijalističku strukturnu podršku, nudeći im mogućnost lečenja na integrisani i multidisciplinarni način svih komplikacija ove bolesti (organi koji su najviše izloženi riziku su oči, bubrezi, nervi, srce i vaskularni sistem) koji izlažu pacijenta visokom riziku od nastanka kardiovaskularne bolesti.

 

Pacijenti slede smernice preporučene od strane vodećih naučnih udruženja, koji predlažu redovne kontrole tokom čitave godine, kako nivoa glukoze tako i prisustva mogućih komplikacija.