Ehokardiografija je tehnika koja koristi ultrazvučno snimanje kako bi se dobio uvid u anatomiju odnosno strukturu srca i njegove funkcije. Iznad svega, ona je u stanju da pruži informacije o kontrakcijama srca, morfologiji srčanih zalistaka i protoku krvi unutar komora i pretkomora.

 

Ehokardiografija je neinvazivna i bezbolna metoda, bez ikakve štetnosti u biološkom smislu i koja se može lako ponavljati više puta, tako da je postala nezaobilazna pomoć u kliničkoj proceni i dijagnostici pacijenata sa srčanim problemima, kao i kontroli tokom dugog vremenskog perioda.

 

Prvi dijagnostički postupak kod pacijenata za koga se sumnja da ima bolest srca jeste ehokardiografska transtorakalna tehnika kojom se uz pomoć specijalne sonde koja se prisloni na pacijentove grudi emituje serija zvučnih talasa preko ultrazvučnog snimanja. Kada su impulsi izraženi oni se obrade od strane aparata i koriste se za dobijanje pravovremene slike srčanih struktura. Pregled može da se obavi u osnovnim uslovima i prilikom odmora, i ukoliko je potrebno nakon fizičkog napora i primene lekova uz upotrebu nejonizujućeg kontrasta bezopasnog po zdravlje pacijenta. Tako da u samo nekoliko minuta, mogu da se lako dobiju sve potrebne informacije za uspostavljanje pravilne dijagnostičke procene.

 

Transezofagealna ehokardiografija, putem endoskopa, može da ukaže na neke patološke oblike koje je teško dijagnostikovati, kao što su neka teška oštećenja zalistaka, prisustvo urođenih deformiteta, bolesti grudne aorte, kao i embolija srčanog porekla.

 

Nedavno je uvedena 3D (trodimenzionalna) ehokardiografija koja omogućava bolju procenu “čitavog” srca. Ovaj metod je naročito koristan u izučavanju bolesti zalistaka, posebno mitralnog zaliska, kao i defekata srčanih pregrada.

 

Operativno odeljenje Ehokardiografije koristi ultrazvučne aparate najnovije generacije, unapređene najsavremenijom tehnologijom, nudeći tako pacijentima izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnozu.