Za patološka stanja vezana za aritmiju, Operativno odeljenje za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju aktivno izvodi kako ambulantne aktivnosti (naročito za procenu aritmije kod osoba koje se profesionalno bave sportom i/ili kod dece u školskom uzrastu) tako i kliničke zahvate.

 

Odeljenje se bavi problemima aritmije počev od same dijagnostičke procene, koja može biti praćena kateterskom ablacijom tokom iste procedure, kako bi se identifikovani poremećaj odmah sanirao.

 

Kateterska ablacija može da se primeni kod pacijenata sa različitim oblicima supraventrikularne aritmije i/ili ventrikularne aritmije. U posebno složenim slučajevima ili u slučajevima gde se ranije primenjena ablacija pokazala neefikasnom, moguće je upotrebiti savremene dijagnostičke sisteme (mapiranje) uz pomoć softvera za rekonstrukciju trodimenzionalnih slika (EnSite systems ili CARTO).

 

U slučajevima dugotrajne atrijalne fibrilacije ili unutrašnje i spoljašnje kardioverzije, takođe se izvodi intrakavitarna električna kardioverzija.

 

Kod pacijenata sa simptomatskom sinkopom, izvodi se elektrofiziologija i tilt-ap test, a u slučajevima nerazjašnjene sinkope može da se koristi ugradljivi monitor srčane frekvencije.

 

U slučaju teških ventrikularnih aritmija koje nisu podvrgnute ablaciji, prethodnog infarkta ili pacijenata pod visokim rizikom iznenadne smrti može biti neophodna ugradnja pejsmejkera (jednokomorni ili dvokomorni pejsmejkeri). Osim toga, rešavanje problema hipokinetičke aritmije može da se reši ugradnjom trajnih pejsmejkera (jednokomorni ili dvokomorni).

 

Što se tiče pacijenata sa srčanom insuficijencijom koja ne reaguje na primenjenu terapiju, dostupni su pejsmejkeri i defibrilatori koji omogućavaju atriobiventrikularnu stimulaciju kako bi se poboljšala funkcija leve komore kod ishemijske kardiomiopatije.