Operativno odeljenje u saradnji sa univerzitetom zapošljava tim specijalista koji su posvećeni dijagnostici i lečenju endokrinih bolesti, po ugledu na nacionalno i internacionalno priznate smernice i uputstva. Kako bi se pacijentu pružila što bolja nega kod teških i/ili složenih oboljenja, operativno odeljenje endokrinologije ima osposobljenu ambulantnu hirurgiju.

 

Tačnije, formirane su ambulante kako bi se zbrinula sledeća stanja i oboljenja:

 

Endokrini poremećaji kod pacijenata sa PMA i kod trudnica

Kontrola pacijenata sa rakom štitne žlezde

Bolesti nadbubrežnih žlezda (adrenalni incidentalom, aldosteronizam, feohromocitoma, Kušingov sindrom)

Bolesti paraštitastih žlezda (hiperparatiroidizam, hipoparatiroidizam)

Bolesti hipofize (hipopituitarizam, deficijencija hormona rasta kod odraslih, akromegalija, Kušingova bolest, nesekretni adenom hipofize, TSH-sekretni adenom hipofize, PRL-sekretni adenom hipofize)

Operativno odeljenje endokrinologije sarađuje zajedno sa odsekom za Hipofizu (u saradnju sa Neurohirurgijom), kako bi se obezbedilo da pacijenti sa malignim tumorima hipotalamusnog regiona i hipofize dobiju odgovarajuću dijagnozu, usluge lečenja i kontrole. Ono takođe predstavlja i integralni deo multidisciplinarne grupe za neuroendokrine tumore priznat kao vrhunski centar od strane Evropskog udruženja za neuroendokrine tumore (ENETS).

 

Odsek za andrologiju takođe se nalazi u sklopu Odeljenja za endokrinologiju i bavi se zdravljem muškarca, posebno hipogonadizmom i stanjem erektilne disfunkcije. Erektilna disfunkcija nije oboljenje već je zapravo simptom drugih problema koji mogu imati uzrok u čitavom telu. Osim starenja, u većini slučajeva erektilna disfunkcija je prouzrokovana brojnim faktorima, među kojima sui  vaskularne bolesti i metabolički poremećaji. Tako da erektilna disfunkcija predstavlja pokazatelj još neutvrđene kardiovaskularne bolesti.

 

Takođe, u okviru odseka za Andrologiju, ambulantne procedure obuhvataju sledeće:

 

Kliniku za andrologiju posvećenu patologiji kancera kod pacijenata

Ambulantnu rehabilitaciju (odsek andrologije posvećen rehabilitaciji pacijenata kojima se uklanja prostata)

Operativno odeljenje Endokrinologije je takođe i Centar za retka stanja vezana za hipogonadizam (centralni hipogonadizam i Kinefelterov sindrom) i priznat je od strane regije Lombardije.