Cilj Operativnog odeljenja ginekologije jeste pružanje pacijentu kompletne nege tokom lečenja, od dijagnsotike do lečenja svih ginekoloških oboljenja koja se leče hirurškim putem.

 

Većina hirurških procedura usmerenih ka lečenju benignih i malignih oboljenja izvode se minimalno invazivnim tehnikama (laparoskopija i robotička hirurgija), koje osim očuvanja telesnog integriteta i lepote žene, imaju prednost nad ostalim zahvatima jer smanjuju bol nakon operacije, boravak u bolnici i komplikacije, imajući iste efekte kao i tradicionalni hirirški zahvati.

 

Tokom godina tim je stekao značajno iskustvo u oblasti minimalno invazivnih ginekoloških zahvata, a kada se za to ukaže potreba, operacije se može izvesti i uz upotrebu Da Vinči robota.

 

Minimalno invazivna tehnika koristi se i kod lečenja benignih stanja koja zahvataju jajnike i falopijalne tube, kod endometrioze, bolesti materice (uklanjanje mioma ili uklanjanje materice, kada se za to ukaže potreba) i genitalnog prolapsa kod mladih žena. Laparoskopska hirurgija se takođe koristi i za lečenje onkoloških oboljenja, uključujući rak materice i grlića materice (K-cervix) kao i kod “graničnih” tumora jajnika.

 

Ostale ginekološke bolesti leče se bilo vaginalnom hirurgijom bilo laparotomijom (putem reza na stomaku): uključajući i uklanjanje materice kod prolapsa genitalnih organa ili, u određenim sučajevima fibroadenoma ili drugih oboljenja hirurških zahvat se obavlja vaginalnim putem.  Laparotomija se preporučuje kod pacijenata sa kancerom reproduktivnih organa kod kojih nije moguće izvesti laparoskopijom potpomognutom robotskom hirurgijom.

 

Ambulantna klinika pruža usluge dijagnostike i sveobuhvatnog lečenja i podeljena je na odeljenje Opšte ginekologije (pregledi uz standardni PAP test), ultrazvuk (abdominalni ili transvaginalni, ultrazvuk materice), Kolposkopija / Vulvoskopija, benigna ginekološka oboljenja, uroginekologija i Ginekološka onkologija.