Kardio-respiratorna rehabilitacijaOdeljenje za Rehabilitaciju i funkcionalni oporavak pri Humanitasu nudi pacijentima kako bolničke tako i ambulantne usluge. Svoje aktivnosti prema pacijentima ovo odeljenje obavlja u saradnji sa većinom operativnih odeljenja u kliničkoj bolnici (intenzivnom negom, kardiohirurgijom, kardiologijom, ortopedijom, neurohirurgijom, grudnom hirurgijom, pulmologijom, vaskularnom hirurgijom, opštom hirurgijom).

Cilj je pripremanje pacijenta za intervenciju i/ili svođenje na minimum postoperativnih komplikacija čime se olakšava i ubrzava funkcionalni oporavak.

Odeljenje za Rehabilitaciju i funkcionalni oporavak sastoji se od tri odseka koji su posvećeni ortopedskoj rehabilitaciji, neurološkoj rehabilitaciji i kardio-respiratornoj rehabilitaciji sa preko stotinu bolničkih kreveta. Osim tradicionalnih metoda terapije koje primenjuje, Odeljenje koristi i najsavremenije metode kako bi se pacijentu omogućio najbolji oporavak i povratak privremeno narušenih funkcija.

 

Pacijenti koji koriste ambulantne usluge mogu da koriste iste prostorije i kapacitete koji se koriste za bolničko lečenje. Posebna pažnja posvećena je pacijentima koji su bili podvrgnuti ortopedskom operativnom zahvatu u dnevnoj bolnici. Oni mogu da nastave da primaju određenu vrstu nege u danima nakon operacije. Zatim, ovde se tretiraju i pacijenti sa hroničnim bolestima skeletno-mišićnog sistema (osteoartritis, osteoporoza, bol donjeg dela leđa, bol u vratu, itd.) kao i pacijenti koji boluju od srčanih, plućnih i neuroloških oboljenja.

 

Od 2007. godine, Odeljenje aktivno učestvuje u novom Centru za Istraživanje i Edukaciju u oblasti Rehabilitacije u okviru bolnice Humanitas, koje je postalo samostalna struktura na 6000 metara kvadratnih smeštena ispred bolnice. Rehabilitacioni centar poseduje 120 kreveta raspoređenih u tri odeljenja posvećenih ortopedskoj, neurološkoj i kardiorespiratornoj rehabilitaciji. U okviru centra postoji i 6 sala, 12 soba za terapiju i 4 klinike koje su dostupne za približno 270 pacijenata koliko obično centar prima svaki dan.