Odeljenje za kliničku kardiologiju bavi se svim vidovima kardiovaskularnih bolesti: ishemijska kardiomiopatija (angina pektori, srčani udar), dekompenzacija, aritmija i povišeni krvni pritisak neki su od najčešćih aspekata kardiovaskularnih bolesti. Aktivnosti Odeljenja obuhvataju elektivnu hospitalizaciju i Urgentni centar (preko 30% pacijenata koji dolaze u UC imaju kardiovaskularne probleme i upućuju se specijalisti), pred prijemni blok (svi pacijenti koji će biti podvrgnuti elektivnoj operacije se pregledaju sa kliničkog aspekta i aspekta instrumenata koji će se primeniti u datom slučaju) i ambulantu. Kardiološke procene baziraju se na metodi aparata (ergometrija, dinamični EKG, ultrazvuk srca, nuklearnu medicine, radiologiju itd.) koja zajedno sa kliničkom metodom pruža mogućnost dijagnostike i shodno tome odgovarajuće lečenje. Centar za Srčanu insuficijenciju takođe je pridružen Odeljenju. Osoblje Centra se brine da svi pacijenti sa srčanom insuficijencijom dobiju tačnu dijagnozu bolesti i prognozu uz upotrebu neinvazivnih metoda poput ultrazvuka srca i funkcionalne procene, invazivnih metoda poput hemodinamičnih studija, koronarografije i elektrofizioloških pretraga. Lečenje srčane insuficijencije sačinjeno je od integrisanog pristupa: terapije lekovima koja se stalno prilagođava shodno pacijentovom stanju, uz ambulantno praćenje i program, a sve u saradnji sa stručnjacima Humanitasa iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije za potrebu eventualnog hirurškog lečenja.