Operativno odeljenje kolorektalne hirurgije pod vođstvom doktora Antonina Spinelija, bavi se dijagnostikom i lečenjem teških oboljenja tankog creva, debelog creva, analnog creva i anusa. Aktivnosti koje sprovodi odeljenje izvode se kako u kliničkom (klasična i dnevna bolnica), tako i u ambulantskom području.

 

Tim je specijalizovan za lečenje kolorektalnih oboljenja, poput kancera debelog creva i rektuma (čak i u prisustvu naslednih tumora), hronično zapaljenje creva (Kronova bolest i ulcerativni kolitis), komplikovane divertikularne bolesti, funkcionalne poremećaje i sindrome narušene defekacije, rektalni prolaps, rektocele), proktološke bolesti (hemoroidi, analne fisure i analne fistule).

 

Tim koristi najsavremenije, minimalno invazivne hirurške tehnike (putem tradicionalne ili laparoskopije preko jednog ulaza “single port”, kao i putem robotičke platforme) za lečenje teških oboljenja donjeg dela digestivnog trakta, uz posebno prilagođeno vođenje postoperativnog toka za svakog pacijenta, kako bi se minimalizovao uticaj operacije na pacijenta i postigao optimalni oporavak i povratak normalnim aktivnostima.

 

Posebno, kod pacijenata sa tumorima na kolonu i rektumu, program za lečenje raka određuje se uz stalnu saradnju integrisanih i multidisciplinarnih timova koji su sačinjeni od specijalista iz više različitih oblasti uključujući onkologiju, endoskopiju, gastroenterologiju (uz konsultacije sa porodicom kod genetskih oblika oboljenja), hirurgiju jetre i žuči, radiologiju, radioterapiju, i patološku anatomiju. Dalje, za operaciju velikih polipa na rektumu i otklanjanje izvesnih tumora u tom delu creva koriste se procedure poznate kao Transanal (Transanalna minimalno invazivna operacija – TAMIS; transanalna totalna mezorektalna ekscizija – TaTME) sa značajno smanjenom invazivnošću same procedure.

 

Već godinama ostvaruje se tesna saradnja sa Centrom za Istraživanje i lečenje bolesti zapaljenja creva, koji vodi doktor Silvio Daneze, u cilju ostvarivanja integrisanog i multidisciplinarnog pristupa ovim bolestima: postoje dve aktivne multidisciplinarne hirurške klinike, jedna od njih je posvećena pacijentima sa ileo analnom anastomozom nakon restorativne proktokolektomije poznate i kao Pouch Klinika.

 

Operativno odeljenje kolorektalne hirurgije sarađuje i sa operativnim odeljenjem ginekologije za kombinovano lečenje duboke endometrioze u karlici.

 

Tokom postoperativnog perioda, Odeljenje koristi specijalizovane medicinske sestre za ubrzano zaceljenje rana kao i za tretiranje stome za pacijente kojima je to neophodno.

 

Uz kliničke aktivnosti, Operativno odeljenje kolorektalne hirurgije angažovano je u kliničkim istraživanjima vezanim za primenu i razvoj novih tehnika u hirurškom lečenju ovih bolesti. Ono takođe ima aktivnu ulogu u saradnji sa nekoliko laboratorija za osnovna naučna istraživanja molekularne osnove crevnih oboljenja.

 

Odeljenje je takođe nedavno pokrenulo inovativni projekat Kliničkog društva za kolorektalnu hirurgiju i tesno sarađuje sa brojnim međunarodno priznatim centrima.