Laboratorija za Kliničku analizu, uz dozvolu regiona Lombardije, izvodi osnovne i specijalizovane testove u okviru sledećih oblasti: Klinička Biohemija i Toksikologija, Hemtalogija i Hemokoagulacija, Mikrobiologija i Virologija, Medicinska Genetika i Citogenetika.

 

Kvalitet, obim i visoka specijalizovanost u radu garantuju profesionalizam medicinskih stručnjaka iz oblasti Hematologije, Kliničke biohemije i Mikrobiologije, Biologije, Endokrinologije i Medicinske genetike, biotehnolozi i stručni tehničari. Standardi, tehnološki savremeni instrumenti i kompjuterizovan čitav analitički process omogućava laboratoriji da izvodi pravovremene testove, uz potpunu kontrolu bezbednosti kako tokom analize tako i u samim rezultatima.

 

Laboratorija za kliničku analizu, laboratorija za Citogenetiku i Molekularnu biologiju oslanja se na doprinos visoko kvalifikovanih stručnjaka i savremenih aparata koji omogućavaju vrhunski nivo produktivnosti. Citogenetičke studije izvode se uz upotrebu savremenih mikroskopa i fluorescentne svetlosti, opremljenih sistemom za prijem i obradu slika. Dijagnostika u molekularnoj biologiji potpomognuta je novim tehnologijama poput pravovremene PCR (plimerazna lančana reakcija), koja omogućava postizanje visokog kvalitetnih istraživanja. Svi analitički procesi podvrgnuti su stalnoj kontroli od najmanje dva operatera kako bi se obezbedila potpuna sigurnost u identifikaciji uzroka i pouzdanost dobijenih rezultata. Aktivnost se izvodi u dva sektora: citogenetici i molekularnoj dijagnostici, koje su zatim podeljene u dve podgrupe: direktna dijagnostika infektivnih bolesti i genetski prenosivih bolesti.

 

Rezultati genetičkog istraživanja povezani sa prenatalnom dijagnostikom u studijama perifernog krvotoka i kožnog tkiva, praćeni su mikroskopskim slikama kariotipa i/ili FISH-a.