Tim za nefrologiju i dijalizu bavi se dijagnostičkom klasifikacijom bolesti bubrega; preciznije, tim se bavi proučavanjem akutne i hronične glomerularne nefropatije, primarnog glomerulonefritisa, zatim sekundarnog koji je uzrokovan sistemskim oboljenjima poput sistemskog eritematoznog lupusa, sklerodermije, amiloidoze, krioglobulinemije, vaskulitisa, dijabetesa i gihta.

 

Druge bolesti bubrega, poput naslednih, tubularno-intersticijalnih i vaskularnih (nefroangioskleroza) takođe su dijagnostikovane i shodno tome se obavlja njihovo lečenje. Biopsija iglom izvodi se zajedno sa transkutanom histološkom studijom bubrega uz pomoć optičkog mikroskopa i imunofluorescencije.

Aktivnost tima takođe obuhvata proučavanje i lečenje primarne i sekundarne hipertenzije uz mogućnosti nošenja Holtera u trajanju od 24 časa za konstatno praćenje krvnog pritiska. Metaboličke analize koje se izvode kod pacijenata sa relapsnom litijazom obično slede nakon primene šok talasa u razbijanju kamena, a sve se obavlja u saradnji sa Odeljenjem Urologije.

 

Na Klinici za Nefrologiju i u Dnevnoj bolnici prate se pacijenti sa dijagnostikovanim bolestima bubrega, ali se izvodi i preliminarna klasifikacija novih pacijenata sa bubrežnim oboljenjima, hipertenzijom i litijazama.  Odeljenje se bavi i bolestima od medicinskog značaja, posebnom nekim kompleksnim stanjima i insuficijencijom više organa istovremeno.

 

Imunosupresivno lečenje i terapija steroidima kod pacijenata sa primarnim i sekundarnim glomerulonefritisom primenjuju se u okviru Dnevne bolnice. Osim toga, lekari odeljenja za Nefrologiju primenjuju i hemodijalizu kod pacijenata na odeljenju za intenzivnu negu ili kod pacijenata nakon operacije srca sa akutnim reversibilnim poremećajem bubrežne funkcije. Ovaj postupak izvodi se tokom samog operativnog procesa sve do poputnog uspostavljanja bubrežne funkcije nakon ishemije.

Dijaliza

Najsavremenija oprema omogućava obavljanje efikasne i izuzetno bezbedne dijalize. Oprema obuhvata biosenzore, kontinuirano praćenje plazme pacijenta i pravovremeno merenje nivoa vode u krvi pacijenta. Osim toga, za razliku od konvencionalnih mašina, savremeni aparati su u mogućnosti da menjaju svoju aktivnost zavisno od kliničke slike svakog pacijenta ponaosob.

 

Osim savremene opreme na odeljenju za dijalizu, Institut poseduje i mobilni veštački bubreg za pacijente sa bubrežnom insuficijencijom koji su na odeljenju intenzivne nege ili na koronarnom odeljenju. Takođe, u sastavu odeljenja je i tim za psihološku podršku pacijenata na dijalizi koji nudi nutricionističke savete kako uspostaviti odgovarajući režim ishrane bogate proteinima.