Neurohirurgija I – Kranijalna i spinalna neurohirurgija

 

Odeljenje za Neurohirurgiju bavi se dijagnostikom i hirurškim lečenjem većih poremećaja centralnog i perifernog nervnog sistema. Kako dijagnostičke tako i terapeutske aktivnosti mogu da se izvode u okviru ambulantne ili dnevne bolnice.

Tim se posebno bavi kompresijom spinalnih nerava (diskus hernija u lumbalnom delu, cervikalna stenoza, urođen ili stečen poremećaj spinalnog kanala, degenerativna nestabilnost kičme i/ili posttraumatski vertebralni medularni tumori i sindromi, sindromi uklještenja, tumori perifernih nerava, švanom, etc.), primarni i sekundarni tumori na mozgu; cerebrovaskularne bolesti (ishemija i cerebralno krvarenje), urođene malformacije centralnog nervnog sistema (Chiari, syringomyelia etc.), abnormalno cirkulisanje moždano-moždinske tečnosti (hidrocefalus).

Tim obavlja dijagnostičke i instrumentalne testove (EEG, EMG, evocirane potencija) u oblasti neurologije i neurofiziologije i bavi se lečenjem stanja, kao i praćenjem i podrškom neuroloških i neurohirurških slučajeva.