Odeljenje za Autoimune neuromišićne bolesti i Neuroimunologiju izvodi kliničke i dijagnostičke procene i istraživanja nervnomišićnih i autoimunih oboljenja nervnog sistema u saradnji sa univerzitetom.

 

Neka od oboljenja procenjena od strane Odeljenja:

 

Imunološki posredovana polineuropatija poput Gijen Bareovog sindroma (GBS)

Hronična inflamatorna demijelinizirajuća polineuropatija (CIDP)

Multifokalna motorna neuropatija (MMN)

Polineuropatija udružena sa monoklonalnom gamopatijom

Paraneoplastične neuropatije

Mijastenija i mijastenični sindromi

Odeljenje je takođe uključeno u dijagnostiku i terapiju bolesti motornih neurona, ili amiotrofičnu lateralnu sklerozu (ALS) kod suspektne paraneoplastične or immuno genesis i multiple skleroze, za koju pruža savremene medicinske terapije.

Odeljenje učestvuje u mnogim istraživačkim studijama u koje je uključeno više centara po pitanju disimune polineuropatije kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Takođe, pacijenti iz drugih krajeva Italije upućuju se ovde na dijagnostiku zbog visoke specijalizovanosti ovog odeljenja koje pregleda pacijente na kliničkom, ambulatnom nivou, kao i u okviru dnevne bolnice. Tim obavlja specijalističke preglede, funkcionalne procene, procene autoantitela kao i neurofiziološke preglede.

Neuroimunološka laboratorija “Đorđo Spanjol” (laboratorija posvećena briljantnom mladom istraživaču Đorđu Spanjolu koji je preminuo pre nekoliko godina) takođe je uključena u proces doziranja glavnih antitela povezanih sa disimunim neuropatijama poput MAG; GM1, GD1a, GD1b, GM2 i GQ1b, sulfatidima, neuron/cerebelum za paraneoplastičke sindrome.  Sve usluge izvode se u skladu sa Nacionalnom zdravstvenom službom na uzorcima poslatim iz drugih centara ili koji su uzeti direktno u okviru Kliničkog instituta pri Humanitasu.