Odeljenje za Neurologiju raspolaže timom eksperata iz oblasti neurologije koji se bave dijagnostikom i lečenjem bolesti nervnog sistema i mišića uz primenu kako nacionalnih tako i međunarodno priznatih smernica.

 

Ovo odeljenje obuhvata dva odvojena odseka: odsek za neuromuskularne bolesti i neuroimunologiju i odsek za Neurologiju i urgentni blok za moždani udar.

 

Odeljenje za Neurologiju je posebno odgovorno za:

 

Degenerativne bolesti nervnog sistema (Parkinsonova bolest i njoj slični poremećaji, Alchajmerova bolest i demencija, bolest motornih neurona, amiotrofična lateralna skleroza, cerebralna atropija)

Hiperkinetički sindromi (tremor, distonija, horea, tikovi, mioklonus)

Neuromuskularne i autoimune bolesti nervnog sistema (multipla skleroza, neuropatije, miopatije)

Urgentna neurološka stanja i cerebrovaskularne bolesti (moždani udar, distonična kriza)

Disfunkcija autonomnog nervnog sistema (ortostatička hipotenzija, neurogenična sinkopa, disautonomija)

Osim neurološke terapije koja se primenjuje u Odeljenju, primenjuju se i savremeni protokoli  i intervencije u saradnji sa ostalim odeljenjima:

 

Plitka i duboka neurostimulacija mozga kod Parkinsonove bolesti i hiperkinetičkih sindroma

Infuzija dopaminergijskih terapija za lečenje Parkinsonove bolesti

Fibrinoliza i odblokiranje krvotoka kod urgentnih stanja kod pacijenata sa ishemijskim moždanim udarom

Imunomodulatorne terapije kod pacijenata sa zapaljenskim bolestima nervnog sistema

Odeljenje takođe izvodi dijagnostičke procene putem neurofizioloških testova (elektroencefalogram, elektromiografija, evocirani potencijali, studije autonomnog nervnog sistema), ultrazvuk (Doppler i transkranijalni Doppler), i neurofiziološki testovi (kognitivna i bihevioralna procena, posebno u vezi sa neurodegenerativnim poremećajima i primena protokola lečenja).

 

U okviru Odeljenja postoje klinike posvećene najvažnijim neurološkim oboljenjima koja zahvtevaju rad visoko specijalizovanog osoblja, koje pruža dijagnostičke konsultacije i programe lečenja najviših standarda. Aktivnosti Odeljenja su blisko povezana sa aktivnostima operativnih odeljenja kliničkog instutita Humanitas kako bi se omogućio multidisciplinarni pristup dijagnostici i terapije koji obuhvataju specifične aktivnosti koje sam Institut pruža.

 

Odeljenje za Neurologiju ima za cilj da se pacijentu obezbedi dijagnostika i lečenje visokih standarda za sve neurološke bolesti, dok je istovremeno angažovano u kliničkim i translacionim istraživanjima kojima se razvijaju nove savremene metode lečenja.

Neurologija

 

Odeljenje za Neurologiju raspolaže timom eksperata iz oblasti neurologije koji se bave dijagnostikom i lečenjem bolesti nervnog sistema i mišića uz primenu kako nacionalnih tako i međunarodno priznatih smernica.

 

Ovo odeljenje obuhvata dva odvojena odseka: odsek za neuromuskularne bolesti i neuroimunologiju i odsek za Neurologiju i urgentni blok za moždani udar.

 

Odeljenje za Neurologiju je posebno odgovorno za:

 

Degenerativne bolesti nervnog sistema (Parkinsonova bolest i njoj slični poremećaji, Alchajmerova bolest i demencija, bolest motornih neurona, amiotrofična lateralna skleroza, cerebralna atropija)

Hiperkinetički sindromi (tremor, distonija, horea, tikovi, mioklonus)

Neuromuskularne i autoimune bolesti nervnog sistema (multipla skleroza, neuropatije, miopatije)

Urgentna neurološka stanja i cerebrovaskularne bolesti (moždani udar, distonična kriza)

Disfunkcija autonomnog nervnog sistema (ortostatička hipotenzija, neurogenična sinkopa, disautonomija)

Osim neurološke terapije koja se primenjuje u Odeljenju, primenjuju se i savremeni protokoli  i intervencije u saradnji sa ostalim odeljenjima:

 

Plitka i duboka neurostimulacija mozga kod Parkinsonove bolesti i hiperkinetičkih sindroma

Infuzija dopaminergijskih terapija za lečenje Parkinsonove bolesti

Fibrinoliza i odblokiranje krvotoka kod urgentnih stanja kod pacijenata sa ishemijskim moždanim udarom

Imunomodulatorne terapije kod pacijenata sa zapaljenskim bolestima nervnog sistema

Odeljenje takođe izvodi dijagnostičke procene putem neurofizioloških testova (elektroencefalogram, elektromiografija, evocirani potencijali, studije autonomnog nervnog sistema), ultrazvuk (Doppler i transkranijalni Doppler), i neurofiziološki testovi (kognitivna i bihevioralna procena, posebno u vezi sa neurodegenerativnim poremećajima i primena protokola lečenja).

 

U okviru Odeljenja postoje klinike posvećene najvažnijim neurološkim oboljenjima koja zahvtevaju rad visoko specijalizovanog osoblja, koje pruža dijagnostičke konsultacije i programe lečenja najviših standarda. Aktivnosti Odeljenja su blisko povezana sa aktivnostima operativnih odeljenja kliničkog instutita Humanitas kako bi se omogućio multidisciplinarni pristup dijagnostici i terapije koji obuhvataju specifične aktivnosti koje sam Institut pruža.

 

Odeljenje za Neurologiju ima za cilj da se pacijentu obezbedi dijagnostika i lečenje visokih standarda za sve neurološke bolesti, dok je istovremeno angažovano u kliničkim i translacionim istraživanjima kojima se razvijaju nove savremene metode lečenja.