Odeljenje za Anesteziologiju i dnevno-hiruršku bolnicu pri Humanitasu je uglavnom fokusirano na operativne zahvate u okviru Dnevne bolnice.

Odeljenje poseduje operativne sale, prostorije za pripremu pacijenata, kao i prostorije za hospitalizaciju gde se pacijentima pruža postoperativna nega i praćenje.

 

Kratkotrajne i intervencije srednjeg trajanja izvode se pod uticajem lokalne anestezije, sedativa, lokalno-regionalne i opšte anestezije.

 

Indikacija za operativni zahvat unutar Dnevne bolnice, kao i za upotrebu opšte anestezije, dolazi nakon pažljive dijagnoze bolesti i procene stanja pacijenta od strane tima specijalista (anesteziologa i hirurga).

Nakon otpuštanja iz bolnice, pacijent dobija uputstva od strane hirurga, kao i broj telefona na koji se može obratiti u slučaju potrebe; anesteziolog daje uputstva i plan uzimanja lekova protiv bolova, koji se potvrđuje narednog dana tokom konotrole putem telefona. Hirurzi koji rade u okviru ovog odeljenja pripadaju sledećim specijalističkim oblastima: oftalmologiji, opštoj hirurgiji, vaskularnoj hirurgiji, plastičnoj hirurgiji, urologiji, ginekologiji, neurohirurgiji, dermatologiji, reproduktivnoj patologiji, otorinolaringologiji, minimalno invazivnoj opštoj hirurgiji i manje ozbiljnim dečijim bolestima.