Operativni tim sprovodi ambulantske preglede, usluge lečenja, kao i hirurške aktivnosti u skladu sa programom Dnevne bolnice i hospitalizacije.

Tim izvodi operacije uklanjanja katarakte uz pomoć tehnike fakoemulzifikativnim ultrazvukom i ugradnju veštačkog sočiva kod osoba obolelih od glaukoma i osoba sa urođenim strabizmom (i dečiji i paralitički strabizam), nakon izvršene funkcionalne procene od strane odeljenja za pedijatrijsku oftalmologiju i ortooptiku.

Tim se takođe bavi lečenjem bolesti mrežnjače (odvajanje režnjače, uklanjanje staklastog tela), transplantacija rožnjače, terapija stem ćelijama, transplantacija amniotičke membrane, kao i refraktivna laserska hirurgija oka za korekciju kratkovidosti, astigmatizma, hiperopije i dalekovidosti.

Hirurške intervencije koje se takođe obavljaju obuhvataju operaciju kanala suzne žlezde, operaciju očnih kapaka, operaciju orbite kao i ambulantske laserske zahvate na oku za lečenje glaukoma, bolesti mrežnjače, sekundarne katarakte; dok se izvode i dijagnostički pregledi poput retinalne fluorescentne angiografije, vizuelne kompjuterizovane kampimetrije, kornealne topografije i vizuelno evocirani potencijali.