Jetra je najveća žlezda našeg organizma, složene je strukture i sačinjena je od ćelija (hepatocita), arterija, vena i kanala;  svi ovi delovi čine dobro organizovanu celinu koja služi kao centar za obradu i proizvodnju materija koje su potrebne našem organizmu, služi i za skladištenje materija, mesto gde se uklanjaju toksične materije, predstavlja odbranu od opasnih materija koje mogu dospeti u krv iz digestivnog trakta, kao i centar za proizvodnju korisnih digestivnih sokova, poput žuči.

 

Tokom prvih 6 meseci života, ovaj organ počinje da proizvodi krvne ćelije – funkcija koju u nekim slučajevima ovaj organ može preuzeti. Nažalost, zbog velikog broja centralnih funkcija koje obavlja, posebna pažnja se posvećuje tumorima koji pogađaju ovaj organ: naime, ćelije tumora prolaze do jetre putem krvotoka, posebno kada je reč o ćelijama raka creva, čime dolazi do stvaranja metastaza na jetri. I pored njene intenzivne aktivnosti u prečišćavanju krvi, toksični agensi i virusi mogu da dopru do jetre i da dovedu do hroničnih promena u njenog funkciji, što može opet dovesti do dugotrajnih tumora poput hepatocelularnog karcinoma i holangiokarcinoma.

 

U tim slučajevima, Humanitas pruža odgovor u vidu multidisciplinarne grupe koja se već godinama bavi primenom složenog i specijalističkog pristupa i često rešava probleme pacijenata koji boluju od raka jetre. U ovu grupu stručnjaka ubrajaju se hepatolozi, onkolozi, radiolozi, interventni radiolozi, radioterapeuti, specijalisti nuklearne medicine, anatomski patolozi, kao i sestre odeljenja za operaciju jetre i žuči.

 

Postoji oko 200 procedura koje se pojavljuju na godišnjem nivou, a koje se tiču tumora na jetri i metastaza koje su do jetre doprle iz debelog creva; Odeljenje za hirurgiju jetre i žuči garantuje oko 150 procedura resekcije jetre. Uprkos napretku u oblasti medicine često se primenjuje klasični hirurški zahvat, ali i interventna i radiološka metoda. Osim toga, Humanitas odgovara i na specijalističke i tehnološke napretke i samim tim nudi najbolji mogući način lečenja za svakog pacijenta. Operacija jetre i žučnih puteva vremenom je postala sve složeniji operativni zahvat. Naime, uprkos dobroj sposobnosti jetre da se regeneriše, ona može da prestane da radi ukoliko se ukloni njen veći deo, ili ukoliko preostali deo ne može pravilno da obavlja sve funkcije.

 

Kako bi se izbegli takvi slučajevi, potrebno je određeno savremeno znanje i instrumenti za vođenje zahvata poput ultrazvučnih aparata različitog stepena, a koji su od suštinskog značaja za uspeh zahvata. Ovaj aspekt hirurgije jetre i žučnih puteva postao je rasprostranjen na međunarodnom nivou i preuzeo je vodeću ulogu po svojoj zastupljenosti: naime, trenutno postoje brojni hirurški zahvati na jetri koje izvode grupe hirurga Humanitasa, a koji omogućavaju operacije na pacijentima sa rakom jetre bez uklanjanja velikog dela zdravog tkiva čime se garantuje očuvanje funkcije preostalog dela jetre. Odeljenje takođe pruža priliku da se zahvatu podvrgnu i pacijenti koji inače ne bi mogli da se podvrgnu lečenju.

 

Tehnike koje su razvijene u ovoj oblasti hirurgije, a koje se velikom brzinom šire na međunarodnom nivou, mogu da garantuju očuvanje zdravog tkiva jetre kod većine pacijenata, kao i smanjenje stope smrtnosti i većih postoperativnih komplikacija na manje od 1%. U ovom Odeljenju za hirurgiju jetre i žučnih puteva postignut je najviši stepen sigurnosti na svetskom nivou.

 

Budući da predstavlja međunarodnu odskočnu dasku za novi oblik operacija na jetri, ovo Odeljenje stečeno znanje prenosi i na ostale hirurge iz ove oblasti i organizuje godišnje kurseve i seminare za hirurge iz čitavog sveta. Osim toga, Odeljenje za hirurgiju jetre i žuči vodi brojne studije i istraživačke radove koji imaju za cilj nalaženje i unapređenje novih metoda uvedenih od strane inostranih centara poput Univerziteta u Tokiju, Juntendo University (Tokyo), Nihon University (Tokyo), Univerziteta u Parizu, MD Anderson Centar za istraživanje raka u Hjustonu, Džon Hopkins medicinski fakultet u Baltimoru, Italijanske bolnice u Buenos Ajresu, kao i rad sa ostalim grupama hirurga poput Memorial Sloan Kettering centra za rak u Njujorku za buduće partnerske projekte.